Sirkulær løsning for blandet trevirke til krysslimtre

Ragn-Sells jobber aktivt mot FN sine bærekraftmål. Vi vil unngå unødvendig bruk av jordas ressurser. Derfor bestreber vi oss til å finne løsninger for å kunne benytte materialer i et sirkulært kretsløp. For å få til dette fullt ut trenger vi samarbeidspartnere.

NMBU, Splitkon og Ragn-Sells

Ragn-Sells, NMBU og selskapet Splitkon har inngått et samarbeid for å se på muligheter til å bruke blandet trevirke til krysslimtreproduksjon. Materialene sorteres ut på våre anlegg og kvalitetskontrolleres før de går videre til bearbeiding.

Sirkulær løsning for blandet trevirke til krysslimtre.

Samarbeid for å nå målene

Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom akademia og industrien for prosess- og produktutvikling i et sirkulært kretsløp for materialutnyttelse av avfall.

Målet med samarbeidet er at trevirke som lar seg materialgjenvinne går til nye produkter, og det som er igjen går som i dag til varme- og energigjenvinning.

Artikler og nyheter

Artikler

Vi jobber med bærekraft i tankene hver dag. Bli inspirert av våre artikler om bærekraft, miljø og andre saker som er viktige for oss.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å etterstrebe gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)