Sirkulær løsning for blandet trevirke til krysslimtre

Ragn-Sells jobber aktivt mot FN sine bærekraftmål. Vi vil unngå unødvendig bruk av jordas ressurser. Derfor bestreber vi oss til å finne løsninger for å kunne benytte materialer i et sirkulært kretsløp. For å få til dette fullt ut trenger vi samarbeidspartnere.

FNs bærekraftsmål

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 15.1, 17.16 og 17.17

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

NMBU, Splitkon og Ragn-Sells

Ragn-Sells, NMBU og selskapet Splitkon har inngått et samarbeid for å se på muligheter til å bruke blandet trevirke til krysslimtreproduksjon. Materialene sorteres ut på våre anlegg og kvalitetskontrolleres før de går videre til bearbeiding.

Sirkulær løsning for blandet trevirke til krysslimtre.

Samarbeid for å nå målene

Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom akademia og industrien for prosess- og produktutvikling i et sirkulært kretsløp for materialutnyttelse av avfall.

Målet med samarbeidet er at trevirke som lar seg materialgjenvinne går til nye produkter, og det som er igjen går som i dag til varme- og energigjenvinning.

Bransjeløsning bygg og anlegg

Bransjeløsning

Ragn-Sells har unik kompetanse og lang erfaring med håndtering av avfall på byggeplasser i alle størrelser. Sortering på byggeplassen er avgjørende for å klare miljøkravene som settes fra myndighetene og bransjen.

Gå til bransjeløsning for bygg og anlegg

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)