Sirkulær løsning for EE-avfall

Ragn-Sells jobber aktivt mot FN sine bærekraftmål. Vi vil unngå unødvendig bruk av jordas ressurser. Derfor bestreber vi oss til å finne løsninger for å kunne benytte materialer i et sirkulært kretsløp. For å få til dette fullt ut trenger vi samarbeidspartnere. Elektronikk inneholder ofte sjeldne jordelementer som allerede er mangelvare i samfunnet.

EE-avfall inneholder sjeldne jordmetaller

I dag ser vi elektroniske produkter som en selvfølge for å gjøre livene våre enklere. For eksempel, for å produsere disse produktene, er det nødvendig med sjeldne jordmetaller som kobolt, ruthenium, neodymium og praseodymium. Mange av disse metallene er i dag identifisert som kritiske for levering av elektroniske produkter i fremtiden.

Ragn-Sells sørger for at vi kan returnere disse metallene tilbake som en ny vare til produksjon. Vi håndterer elektronikken manuelt, miljøsanerer ut det som er farlig avfall og materialgjenvinner en stor del av plasten. I en manuell prosess skiller vi på 50 forskjellige kategorier.

Sirkulær løsning for elektronisk og elektrisk avfall.

Samarbeider for å gi nytt liv

Der det er mulig å ombruke produktene, samarbeider vi med en partner som gir produktene et nytt liv. Hvis våre kunder samtykker, har vi muligheten til å reparere for eksempel dataskjermer for gjenbruk. Der kundene ønsker full malkulering og destruksjon, gjøres dette med høy sikkerhet.

Artikler og nyheter

Artikler

Vi jobber med bærekraft i tankene hver dag. Bli inspirert av våre artikler om bærekraft, miljø og andre saker som er viktige for oss.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å etterstrebe gjenbruk, ombruk, materialgjenvinning og deling.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)