Sirkulær løsning for elektronisk og elektrisk avfall

Ragn-Sells jobber aktivt mot FN sine bærekraftmål. Vi vil unngå unødvendig bruk av jordas ressurser. Derfor bestreber vi oss til å finne løsninger for å kunne benytte materialer i et sirkulært kretsløp. For å få til dette fullt ut trenger vi samarbeidspartnere. Elektronikk inneholder ofte sjeldne jordelementer som allerede er mangelvare i samfunnet.

FNs bærekraftsmål

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 og 17.17

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

EE-avfall inneholder sjeldne jordmetaller

I dag ser vi elektroniske produkter som en selvfølge for å gjøre livene våre enklere. For eksempel, for å produsere disse produktene, er det nødvendig med sjeldne jordmetaller som kobolt, ruthenium, neodymium og praseodymium. Mange av disse metallene er i dag identifisert som kritiske for levering av elektroniske produkter i fremtiden.

Ragn-Sells sørger for at vi kan returnere disse metallene tilbake som en ny vare til produksjon. Vi håndterer elektronikken manuelt, miljøsanerer ut det som er farlig avfall og materialgjenvinner en stor del av plasten. I en manuell prosess skiller vi på 50 forskjellige kategorier.

Ragn-Sells håndterer elektronikken manuelt, og miljøsanerer ut det som er farlig avfall.

Samarbeider for å gi nytt liv

Der det er mulig å ombruke produktene, samarbeider vi med en partner som gir produktene et nytt liv. Hvis våre kunder er enige, har vi muligheten til å reparere for eksempel dataskjermer for gjenbruk. Der kundene ønsker full malkulering og destruksjon, gjøres dette med høy sikkerhet.

Bransjeløsninger

Bransjeløsninger

Ragn-Sells har unik kompetanse og lang erfaring med håndtering av avfall på fra ulike bransjer. Her finner du en oversikt over våre bærekraftige og bransjetilpassede avfallsløsninger for bedrifter.

Gå til oversikt bransjeløsninger

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)