Sirkulær løsning for gips

Ragn-Sells jobber aktivt mot FN sine bærekraftmål. Vi vil unngå unødvendig bruk av jordas ressurser. For å få til dette fullt ut trenger vi samarbeidspartnere. Gjennom samarbeidet med Gyproc og vårt felles eierskap i Gipsgjenvinning AS, viser Ragn-Sells at vi er villige til å satse på innovative løsninger, at vi tar avfallsreduksjon på alvor.

FNs bærekraftsmål

9.4, 12.2, 12.4 og 12.5

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Kan gjenvinnes i det uendelige

Med en gjenvinningsgrad på over 90% kan gips nærmest gjenvinnes i det uendelige.
Ved å levere gips til Ragn-Sells bidrar du til en bærekraftig og miljøvennlig håndtering av kassert gips. Det er svært viktig at gips ikke havner i blandet avfall. Det skal ikke energigjenvinnes eller deponeres.

Gipsen som Ragn-Sells mottar gjenvinnes til nye gipsplater.

Samarbeid om gjenvinning av gips

Gjenvinningsanlegget vårt ligger vegg i vegg med gipsprodusenten Gyproc, som produserer nye gipsplater av det resirkulerte materialet. På denne måten spares miljøet for betydelige Co2-utslipp, fordi det blant annet ikke er behov for transport.

Etter kvalitetskontroll er gjennomført blir gjenvunnet gipspulver blåst rett inn til gipsfabrikken gjennom rør i veggene, hvor det så produseres nye gipsplater.

Vårt mål er å være en sterk samarbeidspartner for våre kunder, ved å alltid finne de beste og mest miljøvennlige løsningene. Gjennom eierskap i selskapet Gipsgjenvinning AS, tilbyr Ragn-Sells en bærekraftig løsning for håndtering og gjenvinning av gipsavfall.

Bransjeløsning bygg og anlegg

Bransjeløsning

Ragn-Sells har unik kompetanse og lang erfaring med håndtering av avfall på byggeplasser i alle størrelser. Sortering på byggeplassen er avgjørende for å klare miljøkravene som settes fra myndighetene og bransjen.

Gå til bransjeløsning for bygg og anlegg

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)