Sirkulær løsning for papp og papir

Ragn-Sells jobber aktivt mot FN sine bærekraftmål. Vi vil unngå unødvendig bruk av jordas ressurser. Derfor bestreber vi oss til å finne løsninger for å kunne benytte materialer i et sirkulært kretsløp. For å få til dette fullt ut trenger vi samarbeidspartnere.

FNs bærekraftsmål

8.4, 9.4, 11.4, 11.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7 og 15.1

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Kan gjenvinnes syv ganger

Fibre fra nordiske trær er sterke. Det gjør at papp og papir kan gjenvinnes til nytt papp og papir hele syv ganger. For å få til dette er det viktig at pappen og papiret ikke er tilgriset eller vått. Produkter som for eksempel bølgepapp, kartong, kontorpapir, aviser og ukeblader kan gjenvinnes.

Sirkulær løsning for papp og papir.

Kvalitetskontroll og pressing for videresalg

Når det kommer papp og papir inn på våre anlegg kontrollerer vi kvaliteten. Det som er for vått eller tilgriset sorteres ut, slik at resten kan gå til materialgjenvinning. Det tilgrisede materialet går til varme- og energigjenvinning.

Pappen og papiret blir på våre anlegg presset i baller for videresalg til papirfabrikker i Norge, europa og asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikkene følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS.

På denne måten kan vi bidra til å minimere uttaket av jomfruelig råvare ved denne type ressursutnyttelse og med dette bevare skog og trær.

Bransjeløsninger

Bransjeløsninger

Ragn-Sells har unik kompetanse og lang erfaring med håndtering av avfall på fra ulike bransjer. Her finner du en oversikt over våre bærekraftige og bransjetilpassede avfallsløsninger for bedrifter.

Gå til oversikt bransjeløsninger

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)