Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Brannslukningsapparater

Fire extinguishers

Her finner du informasjon om avfallstypen gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater
Bilde av gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater.

7261

Ja takk brannslukningsapparater

  • Brannslukningsapparater med komprimert eller flytende gass

Nei takk brannslukningsapparater

  • Propan/butan
  • Oksygen
  • Nitrogen
  • Acetylen
  • Helium
  • Luft
  • Spesialgasser

Gjenvinning av brannslukningsapparater

Brannslukningsapparater tømmes for innhold av brannpulver. Brannpulveret fraktes til godkjente deponi for forsvarlig sluttforvaring. Beholdere av metall materialgjenvinnes, mens beholdere av plast energigjenvinnes.

Annet

Dersom du er i besittelse av oksygen, nitrogen, acetylen, helium, luft eller spesialgasser ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7261
Avfallstype Brannslukningsapparater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1044