Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Brannslukningsapparater

Fire extinguishers

Her finner du informasjon om avfallstypen gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater
Bilde av gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater.

7261

Ja takk brannslukningsapparater

  • Brannslukningsapparater med komprimert eller flytende gass

Nei takk brannslukningsapparater

  • Propan/butan
  • Oksygen
  • Nitrogen
  • Acetylen
  • Helium
  • Luft
  • Spesialgasser

Gjenvinning av brannslukningsapparater

Trykkbeholdere gjenbrukes hvis mulig, gasser destrueres gjennom energigjenvinning.

Annet

Dersom du er i besittelse av oksygen, nitrogen, acetylen, helium, luft eller spesialgasser ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7261
Avfallstype Brannslukningsapparater
Farlig avfall Ja
EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
UN-nummer 1044