Guide sortering

Søk etter avfallstyper med søkefeltet.

Avfallstyper farlig avfall

Her finner du en oversikt over avfallstyper definert som farlig avfall. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du all nødvendig informasjon. Alt farlig avfall skal deklareres digitalt.

Lenker farlig avfall