Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Lysstoffrør og sparepærer

Fluorescent lights and CFL

Her finner du informasjon om avfallstypen lysstoffrør og sparepærer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Lysstoffrør og sparepærer
Bilde av lysstoffrør og sparepærer.

7086

Ja takk lysstoffrør og sparepærer

  • Alle typer lysstoffrør og sparepærer
  • Med separat eller innebygd tenner
  • Fylt med kvikksølvgass

Nei takk lysstoffrør og sparepærer

  • Andre lyspærer
  • Elektronisk og elektrisk avfall
  • Ledninger og kabler
  • Batterier
  • Sikringer
  • Armaturer

Gjenvinning av lysstoffrør og sparepærer

Delvis materialgjenvinning, resterende komponenter energigjenvinnes.

Avfallsstoffnummer 7086
Avfallstype Lysstoffrør og sparepærer
Farlig avfall Ja
EAL-kode 200121
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig