Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Herdere organiske peroksider

Organic peroxides

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av herdere, organiske peroksider. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Herdere, organiske peroksider
Bilde av herdere, organiske peroksider.

7123

Ja takk herdere organiske peroksider

  • Herdere med organiske peroksider, for eksempel dibenzoylperoksid
  • Fast og flytende

Nei takk herdere organiske peroksider

  • Polymeriserende stoff, isocyanater
  • Aminbaserte herdere
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av herdere organiske peroksider

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk. For eksempel dibenzoylperoksid, fast. 160903 3104
Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk. For eksempel dibenzoylperoksid, flytende. 160903 3105
Avfallsstoffnummer 7123
Avfallstype Herdere, organiske peroksider
Farlig avfall Ja
EAL-kode 160903
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig
UN-nummer 3104 eller 3105