Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk

Her finner du informasjon om avfallstypen maling, lim og lakk. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som maling, lim og lakk.

  • Maling
  • Lim
  • Lakk
  • Silikon
  • Akryl
  • Fugemasse
  • Trykkfarge

Nei takk, dette kan du ikke sortere som maling, lim og lakk.

  • Andre typer farlig avfall

Behandling maling, lim og lakk

  • Metallemballasje materialgjenvinnes
  • Annet innhold destrueres gjennom forbrenning/ energigjenvinning
Navn Maling, lim og lakk
Avfallsstoffnummer 7051