10 ting du kanskje ikke visste om den sirkulære økonomien

10 ting du kanskje ikke visste om den sirkulære økonomien

Du har sikkert hørt om begrepet sirkulær økonomi, men hva innebærer det egentlig? Her er en rask oversikt.

18. sep 2023

1. Nytt perspektiv på avfall

Det er nødvendig med et nytt syn på avfall for å sørge for at vi utnytter jordas ressurser igjen og igjen. På den måten kan vi unngå å ta ut for mye av jordas ressurser og med dette hindre overskridelse av forbruk av jordas ressurser.

2. Sirkulær økonomi vil ta over

Mange land, inkludert EU, er opptatt av overgangen til en sirkulær økonomi, men møter hindringer i lovgivning og regler som er tilpasset den tradisjonelle lineære økonomien.

3. Avfall er en ressurs

Det er viktig å begynne å behandle avfall som en verdifull kilde til bærekraftige ressurser i mye større grad. I dag fokuseres det mye på reduksjon av avfallsmengden. Per i dag er vi for dårlige til å se på avfall som en “sekundær” råvare.

4. Avfallshierarkiet må bort

Det er nødvendig å erstatte det nåværende avfallshierarkiet med et nytt styringsprinsipp som setter søkelys på ressurser, noe som vil hjelpe til med å etablere sirkulære strømmer i stor skala.

5. Et nytt perspektiv på råvarer

Nye lover og forordninger bør tuftes på en strategi for bærekraftig forsyning av råmaterialer slik at allerede utvunne materialer kan brukes effektivt uten å skade helse, miljø, og klima.

6. Like konkurransevilkår

Det er nødvendig å gi alle materialproduksjoner like vilkår, uavhengig av om de kommer fra avfall eller ny produksjon, for å eliminere det nåværende konkurransefortrinnet til såkalte jomfruelige materialer.

7. Den som forurenser må betale

Lovgivningen bør sikre at forurensere, som drar nytte av bruk av skadelige stoffer, bærer kostnadene for fjerning av disse stoffene fra systemet.

8. Separat avfallsregulering må bort

Det er nødvendig å avslutte den separate reguleringen av avfall, som ofte gjør det vanskelig og kostbart å håndtere avfall effektivt, og som hindrer oppnåelse av tilstrekkelig skala for resirkulering.

9. Like vilkår for materialutvinning

Det bør være de samme vilkårene for utvinning av råmaterialer fra avfallsstrømmer som for utvinning av jomfruelige materialer, uten begrensninger som separate reguleringer, krav eller avgifter.

10. Fra minimering til forvaltning av avfall

Det overordnede målet bør være å fremme bærekraft ved å redusere utvinningen av ikke-bærekraftige jomfruelige materialer, og dermed endre fokus fra avfallsminimering til ressursforvaltning.

Relevante artikler