Ragn-Sells åpnet fredag verdens første anlegg for gjenvinning av rene salter fra flyveaske som oppstår under avfallsforbrenning.

Verdens første fabrikk for gjenvinning av rene salter fra flyveaske har åpnet

Ragn-Sells åpnet fredag verdens første anlegg for gjenvinning av rene salter fra flyveaske som oppstår under avfallsforbrenning. Fabrikken i Upplands-Bro utvinner verdifulle salter med 90 prosent lavere klimaavtrykk enn tradisjonelle metoder for saltproduksjon. Sverige sin klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari åpnet fabrikken.

24. apr 2023

- Sverige skal nå hele veien til netto nullutslipp innen 2045, og overgangen til en sirkulær økonomi er en nøkkelfaktor for denne omstillingen. Teknologien i Ragn-Sells sitt nye anlegg er viktig, fordi halvparten av de globale drivhusutslippene kommer fra utvinning og bearbeiding av materialer, samtidig som utvinningen også forårsaker stor påvirkning på miljøet. Derfor må vi redusere bruken av jomfruelige ressurser og i stedet der det er mulig, gjenbruke råvarene som vi produserer, sa klima- og miljøminister i Sverige Romina Pourmokhtari i forbindelse med sin åpningstale.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og Erik Sellberg, styreleder og eierrepresentant for Ragn-Sells, kobler symbolsk sammen kontakter under åpningsseremonien. Foto: Ragn-Sells

Sveriges klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og Erik Sellberg, styreleder og eierrepresentant for Ragn-Sells, kobler symbolsk sammen kontakter under åpningsseremonien. Foto: Ragn-Sells

150 000 tonn hvert år

I Sverige produseres det 300 000 tonn flyveaske hvert år når syv millioner tonn avfall gjenvinnes til energi for å gi fjernvarme og elektrisitet. Ragn-Sells sitt nye Ash2Salt-anlegg vil være bemannet hele døgnet og kunne behandle opptil 150 000 tonn flyveaske hvert år.

Det nyåpnede anlegget er verdens første fabrikk som gjenvinner rene salter fra flyveaske i stor skala. Flyveaske dannes når røykgassene fra forbrenning av avfall renses. Asken er farlig avfall, men inneholder også store mengder verdifulle råvarer som kalium, natrium og kalsium i saltform.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Romina Pourmokhtari og Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells Treatment & Detox, under en guidet omvisning på fabrikken. Foto: Ragn-Sells

Romina Pourmokhtari og Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells Treatment & Detox, under en guidet omvisning på fabrikken. Foto: Ragn-Sells

Fra avfallsproblem til ressurs

Med Ash2Salt-teknologien, som er utviklet av Ragn-Sells og innovasjonsselskapet EasyMining, kan hele 200 kilo salt utvinnes fra ett tonn aske. Saltet kan for eksempel brukes i gjødsel eller til veisalt. Saltets klimaavtrykk er dessuten en tiendedel sammenlignet med tradisjonell produksjon. Samtidig fjernes høye nivåer av tungmetaller i asken fra kretsløpet.

- Vi må begynne å bruke de råvarene vi allerede har, om og om igjen. Vår teknologi forvandler flyveaske fra et avfallsproblem til en ressurs og bidrar til reduserte utslipp, fordi råvarene ikke trenger å utvinnes andre steder, sier Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells Treatment & Detox.

PS: Det har vært stor interesse for den nye fabrikken og en rekke askeprodusenter har signert avtaler om behandling allerede før åpningen.

Relevante artikler