Januar 2021. Fundamentet er på plass, og nå monteres stålrammen.

Byggingen av et nytt anlegg tar form

Det første spadestikket fant sted i mai 2020 for et helt nytt og unikt anlegg basert på det Ragn-Sells-eide EasyMinings-patentet for utvinning av kommersielle salter fra flygeaske. Det har nå gått ni måneder, og til tross for koronapandemien har dette store byggeprosjektet hatt god fremgang og fremdrift i henhold til planen.

04. feb 2021

Mikael Hedström, administrerende direktør for Ragn-Sells Treatment & Detox, forklarer at han kan følge byggingen på nettet og ser hvordan bygget begynner å ta form via et kamera. Anlegget bygges ved Ragn-Sells største avfallsanlegg ved Högbytorp i Bro, nordvest for Stockholm.

– Fundamentet er på plass, forklarer Mikael, og nå monteres stålrammen. Halve bygget er på plass. Neste steg er å kle rammen med Paroc-paneler, dvs. selve fasaden, som består av isolering og plater.

Samarbeid mellom flere entreprenører

En rekke forskjellige entreprenører er involvert i oppdraget. Prosjektledelse for byggingen leveres av Midroc, som har lang erfaring med store byggeprosjekter av denne typen. Deres oppgave er å etablere og styre koordinering mellom leverandørene og å sikre at tidsplanen overholdes.

MKL Bau, et polsk byggefirma, er ansvarlig for byggearbeidet. Det tekniske utstyret for å utvinne salter fra flygeasken leveres av selskapet Hitachi Zosen Inova. Så langt er tanker for fundamentet levert, og arbeidet med å installere dem har startet.

Et stort skilt ved siden av byggeplassen viser hvordan Ash2Salt-anlegget vil se ut. Foto: Ragn-Sells

Et stort skilt ved siden av byggeplassen viser hvordan Ash2Salt-anlegget vil se ut. Foto: Ragn-Sells

I midten av februar vil anleggets nye produksjonssjef, Mattias Lindblad, slutte seg til prosjektet. Han vil ha kort vei til sin nye arbeidsplass fra naboen E.ON, der han var involvert i byggingen av det store anaerobe gjæringsanlegget. En viktig jobb vil være å sette sammen personalteamet med rundt 14 personer som representerer forskjellige fagfelt, og som vil være ansvarlige for å drive det nye anlegget.

– Akkurat som E.ONs biogassanlegg, er dette et unikt prosjekt, sier Mikael, og Mattias har solid erfaring med igangsetting, som er et viktig fagområde for jobben, i tillegg til sin ledelsesbakgrunn.

Sikkerhet først

Ragn-Sells har ansvar for koordineringen av arbeidsmiljøet på byggeprosjektet som en del av arbeidet med sikkerhet først. Blant annet har tilpasset avviksrapportering og risikoanalyse blitt produsert for byggingen. En person med den nødvendige arbeidsmiljøopplæringen, kalt BAS U, er inkludert i prosjektteamet, og alle leverandører og parter må forplikte seg til etterlevelse av en etablert arbeidsmiljøplan.

Reduserte CO2-utslipp

Flygeaske, som er klassifisert som farlig avfall, er det som er til overs når man renser avgassene fra avfallsforbrenning. Ash2Salt-anlegget vasker flygeasken og gjenvinner saltene natriumklorid, kalsiumklorid og kaliumklorid for forskjellige kommersielle anvendelser. Store mengder flygeaske, blant annet fra E.ON, ankommer allerede Högbytorp. Når anlegget er ferdig, vil Ragn-Sells være den eneste aktøren på verdensmarkedet som er i stand til å gjenvinne salter fra flygeaske. I fjor mottok Ragn-Sells et tilskudd på 51 millioner svenske kroner fra «Klimatklivet» for prosjektet, takket være den betydelige reduksjonen i CO2-utslipp som en følge av gjenvinningsprosessen.

– Vi har en avtale med den norske saltgrossisten, GC Rieber, for salg av saltene, sier Mikael, og vi vet allerede cirka hvor mye vi vil kunne levere nå anlegget er oppe og går.

Igangsetting av det nye Ash2Salt-anlegget forventes sommeren 2022.

Relevante artikler