Sirkulært anlegg for flygeaske – spaden er satt i jorda

Sirkulært anlegg for flygeaske – spaden er satt i jorda

Investering i flygeaske for 600 millioner svenske kroner: Ragn-Sells har nå startet byggingen av det nye anlegget for å hente ut råvarer fra flygeaske som oppstår under avfallsforbrenning. Dette er en investering i sirkulær industri verdt minst SEK 600 millioner.

14. apr 2020

- Jeg er fornøyd med investeringen Ragn-Sells gjør i Sverige for å bidra til omstilling av industrien, til våre mål for sirkulær økonomi og til at Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsland, sier næringsminister Ibrahim Baylan.

Tirsdag 14. april tok en dekorert gravemaskin den seremonielle første spaden ned i jorden ved Ragn-Sells sitt gjenvinningsanlegg Högbytorp i Bro nordvest for Stockholm. Om to år vil det ferdige anlegget kunne motta 150.000 tonn flygeaske i året, og kunne trekke ut flere verdifulle stoffer fra asken som i ubehandlet form er farlig avfall. Med dette fjernes uønskede stoffer fra kretsløpet.

- Sirkulære løsninger som dette reduserer utslipp, skaper arbeidsplasser og bygger en helt ny svensk eksportindustri. Vi er veldig glade for at regjeringen ser verdien av dette for Sverige og vil bidra til å lette overgangen til en sirkulær økonomi, sier Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells Treatment & Detox.

Revolusjonerende behandling av flygeaske

Anlegget er basert på Ash2Salt-teknologi, et verdenspatent utviklet av Ragn-Sells sitt innovasjonsselskap EasyMining. Metoden trekker ut kalium og flere andre verdifulle stoffer fra asken, samtidig som miljøgifter og andre uønskede stoffer fjernes fra kretsløpet. Hvert år produserer Sverige 300.000 tonn flygeaske når avfall energigjenvinnes for å gi fjernvarme og elektrisitet. Cirka halvparten av asken sendes i dag til et nedlagt kalkbrudd på Langøya i Oslofjorden. Verken verdifulle stoffer eller giftstoffer blir tatt vare på, og i løpet av få år vil Langøya bli full og stenges.

- Deponering av flygeaske i gamle gruvehull hører til forrige århundre, men så langt har ikke svenske kraftvarmeprodusenter hatt noen bærekraftige alternativer. Nå ser vi frem til å fortsette diskusjonene med bransjen om vår sirkulære løsning som snart er i drift, sier Mikael Hedström.

Anlegget i Bro er en av de største investeringene innen materialgjenvinning i Sverige.

Fakta: Ash2Salt

Når røykgasser renses under avfallsforbrenning, dannes flygeaske, et farlig avfall med høye nivåer av blant annet tungmetaller og klorider. I Ash2Salt-prosessen vaskes flygeasken og tre kommersielle salter ekstraheres fra vaskevæsken: natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid.

Askerester som gjenstår etter behandling med Ash2Salt er ikke lenger farlig avfall, da store mengder miljøgifter er separert. Av den grunn trenger ikke restene å lagres på spesielle deponier for farlig avfall, og det totale deponibehovet reduseres.

Les mer om Ash2Salt på Easymining.se.

Relevante artikler