Øst for Stockholm har et nytt bærekraftig industrieventyr tatt form. Sirkulære innovasjonsløsninger er i vinden som aldri før. Foto: Benjamin A. Ward

Fra asken til saltet

Et skandinavisk, verdensunikt pionerprosjekt skaper nå sirkulær magi med globalt potensial.

29. sep 2022

I lang tid har vi mennesker utvunnet naturressurser uten tanke på at de kan ta slutt. Men i møte med vår tids kriser, befolkningsvekst og høyere forbruk er faren reell for å gå tomme for enkelte viktige mineraler og salter innen overskuelig fremtid.

En katastrofal bråstopp i verdens matproduksjon kan bli konsekvensen av å miste tilgangen på næringsstoffer som nitrogen, fosfor og kalium som alle er essensielle ingredienser i kunstgjødsel til jordbruket.

Det finnes nemlig ingen kjente erstatninger.

- Det er for lett og billig å misbruke naturens jomfruelige ressurser. Derfor må vi gjenvinne i mye større grad. Heldigvis går bærekraft og lønnsomhet oftere og oftere hånd i hånd, sier Pär Larshans, bærekraftsjef hos Ragn-Sells.

Ragn-Sells sin nye fabrikk – og nyutviklete, unike og etterspurte teknologi – kan være opptakten til løsningen på et globalt gigaproblem.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

På Nord-Europas største avfallsanlegg har Ragn-Sells investert 650 millioner kroner i det som trolig er det største og viktigste signalprosjektet innen bærekraft og sirkularitet i Norden. Foto: Benjamin A. Ward

På Nord-Europas største avfallsanlegg har Ragn-Sells investert 650 millioner kroner i det som trolig er det største og viktigste signalprosjektet innen bærekraft og sirkularitet i Norden. Foto: Benjamin A. Ward

Store inntektsmuligheter, enorme miljøbesparelser

En drøy halvtimes biltur øst for Stockholm ligger Nord-Europas største avfallsanlegg, Högbytorp. Solen blinker intenst i den imponerende rekken av skinnende, grønnmalte siloer som rager 30 meter over bakken.

I disse vil den for mange ukjente avfallstypen flyveaske pumpes inn, lagres og klargjøres for sirkulær miljømagi.

For når avfall fra industri og husholdninger forbrennes og omdannes til energi, må gassene fra røyken renses. Dette kalles flyveaske og den inneholder farlige tungmetaller og klorider – som man inntil nå har måttet plassere i deponier som farlig avfall.

Den omtalte askefabrikken tar sikte på å åpne slusene og starte produksjonen rundt årsskiftet. Da vil den nye, patenterte teknologien resirkulere de nevnte, dyrbare stoffene som finnes i flyveasken: kalium, natrium og kalsium.

- Her har vi investert 650 millioner kroner i det som trolig er det største og viktigste signalprosjektet innen bærekraft og sirkularitet i Norden, sier Larshans.

Tradisjonell utvinning av salter har en høy klimabelastning, og verden over går viktige grunnstoffer og mineralsalter til spille når flyveasken deponeres, slik det blant annet er blitt gjort på Langøya utenfor Holmestrand i over 30 år.

I de fleste tilfeller havner mye i havet, der det ikke er til nytte for noen, men heller blir en miljøbelastning.

- Gjennom vår patenterte vaskeprosess, kalt «Ash2Salt», får isteden flyveasken nye bruksområder, resirkulert til kommersielle salter, inkludert veisalt og gjødsel, forteller bærekraftsjefen, og legger til:

- Dagens håndtering av disse tre næringsstoffene er problematisk gjennom å bidra til klimaendringer og miljøforurensing, og skape ubalanse. Med våre metoder ønsker vi å bidra til en bærekraftig reform av hele det globale matsystemet.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Prosessoperatørene Gustav Modig og Victor Jansson er en del av seks vaktlag som nå jobber med å klargjøre fabrikken til åpning på nyåret. Den patenterte teknologien de forvalter er allerede etterspurt verden over. Foto: Benjamin A. Ward

Prosessoperatørene Gustav Modig og Victor Jansson er en del av seks vaktlag som nå jobber med å klargjøre fabrikken til åpning på nyåret. Den patenterte teknologien de forvalter er allerede etterspurt verden over. Foto: Benjamin A. Ward

Nominert til verdens største miljøpris

Ragn-Sells-konsernet er i kraftig vekst, sikter på å passere ni milliarder i omsetning i 2022 og er en pådriver for sirkulære innovasjonsløsninger på områder som fiskeoppdrett, fjelldeponier, dekkgjenvinning, salg av brukte bildeler ­– og nå flyveaske.

- Vi ser lønnsomhet i disse fremtidige løsningene og ser det fornuftig å ligge i forkant av krav som tvinger seg frem fra myndighetene, både nasjonalt og internasjonalt, sier Larshans.

I kraft av sin rolle og kunnskap jobber han tett mot både EU og FN, leder en internasjonal arbeidsgruppe innen sirkulær økonomi og er hentet inn som rådgiver for flere statsråder.

De siste årene har Ragn-Sells sitt eget innovasjonsselskap, EasyMining, utviklet hele tre ulike patenterte metoder for gjenvinning av næringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium – et innovasjonsarbeid som nylig ble nominert til verdens største miljøpris, «Curt Bergfors Food Planet Prize» for 2022.

- FN advarer jo om en sultkrise av historiske proporsjoner, dels grunnet mangel på gjødsel. Vi er svært stolte over at juryen anerkjenner vår innsats for å produsere næringsstoffer til gjødsel fra avfall som faktisk eksisterer i alle land i hele verden, sier Larshans. Nå renner det inn med henvendelser.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Mikael Hedström, administrerende direktør for Treatment & Detox hos Ragn-Sells AB og Pär Larshans, konsernets bærekraftsjef, tar fabrikken i nærmere øyesyn. Foto: Benjamin A. Ward

Mikael Hedström, administrerende direktør for Treatment & Detox hos Ragn-Sells AB og Pär Larshans, konsernets bærekraftsjef, tar fabrikken i nærmere øyesyn. Foto: Benjamin A. Ward

Krever politisk krafttak

Ragn-Sells sin nye sirkulære metode for utvinning av kommersielle salter fra flyveaske er etterspurt fra alle verdenshjørner.

I Norge ser man et mulig verdensomspennende industrieventyr utkrystallisere seg.

- Som konsern har vi ikke «muskler» nok til å investere i land der vi ikke har virksomhet. Patentrettighetene er derfor solgt til ni europeiske land allerede, samt til en stor, anerkjent aktør som vil etablere fabrikker i Kina, Australia og Japan, forteller Jon Lille-Schulstad, direktør for forretningsutvikling hos Ragn-Sells i Norge.

- Sett i lys av at kapasiteten i aktuelle avfallsdeponier er begrenset og at behovet for å akselerere det grønne skiftet er stort, er det også gledelig at stadig flere forbrenningsanlegg velger å inngå avtaler med oss for behandling av flyveaske, legger han til.

Metoden er 90 prosent mer miljøbesparende sammenliknet med tradisjonelle metode, og selv før fabrikken i Sverige er i full sving, sonderes nå terrenget for en fabrikk nummer to.

Den kan fort havne i Norge.

- Vi leter etter mulige lokasjoner som kan betjene markedet for flyveaske i Norge, Vest-Sverige og Danmark. Slike anlegg krever mye plass og arealene må også kunne sikre fremtidig utnyttelse av avfallet vi per i dag ikke har teknologi til å utvinne noe fra, sier Lille-Schulstad.

- På veien mot å løse utfordringene i overgangen til det grønne skiftet er gjenvinningsbransjen en viktig brikke. Her trenger vi drahjelp av langsiktig, helhetlig tenkning og et politisk krafttak, understreker han.

Fakta om pilotprosjektet «Ash2Salt»

  • Utvinner kommersielle salter fra flyveaske
  • Fabrikken utenfor Stockholm kan ta imot 134.000 tonn flyveaske hvert år. Det er rundt 50 prosent av all flyveaske som oppstår i vårt naboland
  • Av dette filtreres rundt 20 prosent og gjenvinnes til nye ressurser i form av grunnstoffene kalium, kalsium og natrium
  • Metoden er 90 prosent mer miljøbesparende sammenliknet med tradisjonelle metoder
  • Ragn-Sells er en pådriver for sirkulære innovasjonsløsninger og utvikler ny teknologi og metoder gjennom sitt eget innovasjonsselskap, EasyMining

Relevante artikler