Ragn-Sells konsernet satser stort på ressursgjenvinning fra flygeaske i Sverige

Ragn-Sells vil investere i Ash2Salt-fabrikk nummer to

Til høsten åpner Ragn-Sells sitt første anlegg som i stor skala skal gjenvinne verdifulle råvarer fra flyveaske. Teknologien som kalles «Ash2Salt» trekker ut cirka 200 kilo salt fra hvert tonn aske som oppstår fra avfallsforbrenning. Nå kunngjør vi våre planer om å investere i fabrikk nummer to som er tenkt lokalisert i Sør-Sverige, Sør-Norge eller i Danmark.

23. mai 2022

– Det er høy interesse for Ragn-Sells sin nye fabrikk som skal gjenvinne salter fra flyveaske. Derfor vil vi nå planlegge for anlegg nummer to allerede før det første har åpnet. Nå leter vi etter en kommune med et egnet areal og som brenner for sirkulære løsninger, sier Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells AB Treatment & Detox.

Leter etter kommune i Danmark, Sverige eller Norge

Når røykgassene fra forbrenning av avfall renses, dannes flyveaske. Asken inneholder høye nivåer av stoffer som kan være farlige, men også store mengder verdifulle ressurser som kalium, natrium og kalsium i saltform. Ash2Salt-teknologien som er utviklet og patentert av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining fungerer slik at miljøgifter fjernes fra asken, mens nyttige råvarer gjenvinnes og kan brukes foreksempel i plast, glass, papir, byggematerialer og bekjemping av is på veier.

– Hvis vi skal ta det å skape et bærekraftig samfunn på alvor, må vi bruke de ressursene vi allerede har om og om igjen. Vi ønsker å finne en kommune som er like opptatt av den sirkulære overgangen som vi er. Vi oppfordrer alle kommuner som er interessert, til å ta kontakt, sier Mikael Hedström.

Det nye anlegget vil bidra med:

  • Produksjon av salter med et klimaavtrykk mer enn 90 prosent lavere sammenlignet med tradisjonell produksjon
  • En investering i størrelsen SEK 600–700 millioner
  • Et sted mellom 15–20 nye arbeidsplasser i kommunen

Ragn-Sells sitt første anlegg bygges for tiden i Upplands-Bro nordvest for Stockholm. Anlegget vil bli satt i drift andre halvår 2022 og vil ha kapasitet til å prosessere 150.000 tonn flyveaske hvert år. Fabrikk nummer to skal altså bygges på et egnet sted i Sør-Sverige, Sør-Norge eller Danmark.

Nye retningslinjer i Sverige

I Sverige produseres det hvert år 300.000 tonn flyveaske av syv millioner tonn avfall som energigjenvinnes for å gi fjernvarme og elektrisitet. Den største delen av svensk flyveaske er så langt sendt til Norge i mangel av mer bærekraftige alternativer. Det svenske Naturvårdsverket er ansvarlig for eksporttillatelser i Sverige. Fra 1 oktober 2021 klassifiserer de ikke lenger dagens behandling av flyveaske i Norge som gjenvinning, men som avhending og deponering.

Mer informasjon om vedtaket til det svenske Naturvårdsverket

Fakta: Ash2Salt

Når røykgasser renses under avfallsforbrenning, dannes flyveaske, et farlig avfall med høye nivåer av blant annet tungmetaller og klorider. I Ash2Salt-prosessen vaskes flyveaske og tre kommersielle salter ekstraheres fra vaskevæsken: natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Askerester som gjenstår etter behandling med Ash2Salt trenger ikke lenger å plasseres i dedikerte deponier for farlig avfall.

Om Ash2Salt

Relevante artikler