Prelansering av rapport på Aqkva Konferansen 19. januar 2023.

Prelansering av rapport på Aqkva Konferansen

Vi skal på Aqkva Konferansen torsdag 19. januar, i den anledning skal vi prelansere rapporten "Ny grønn verdikjede med havbasert slam som innsatsfaktor".

18. jan 2023

Vi skal på Aqkva Konferansen torsdag 19. januar, i den anledning skal vi prelansere rapporten "Ny grønn verdikjede med havbasert slam som innsatsfaktor". Møt oss på vår stand mellom klokken 09.00 og 16.00.

Deler av rapporten presenteres på Aqkva Konferansen torsdag den 19. januar, stedet er Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen.

Rapporten vil vise et kunnskapsgrunnlag som belyser muligheter og utfordringer knyttet til etableringen av en ny grønn verdikjede, som utnytter ressurser på avveie i havbruket. Dette gjennom oppsamling av fiskeslam.

Betydelig vekstprognose

Havbruksnæringen skal vokse betydelig frem mot 2050, for å lykkes må næringen tenke nytt og utnytte ressurser lokalt. Næringen må sikre bærekraftig modernisering av eksisterende produksjon, og ikke minst sikre bærekraftig vekst og ekspandering. For å ivareta Norge sitt konkurransefortrinn må vi utvikle sirkulære verdikjeder som utnytter ressurser lokalt.

Rapporten som er utarbeidet i samarbeid mellom Ragn-Sells Havbruk, FRAMO LiftUp og PWC belyser følgende temaer:

  • Oppdrettsnæringen står overfor store utfordringer - næringen har en ambisjon om å øke produksjon av fisk med 3,4 mill. tonn innen 2050 samtidig som de må etterleve strenge miljøkrav
  • Matsikkerhet og behov for økt produksjon av fisk
  • Global fosformangel
  • Norge står i en usikker situasjon når det gjelder fremtidig energisikkerhet hvor behovet for ny fornybar energi er stort
  • Havbruksnæringen kan bidra til at Vestland fylke blir nasjonalt ledende på grønn næringsutvikling

Relevante artikler