Møt oss på Arendalsuka onsdag den 16. august.

Møt oss på Arendalsuka onsdag den 16. august

Ragn-Sells og FRAMO AS inviterer til presentasjoner og paneldebatt på seilskipet Statsraad Lehmkuhl, onsdag den 16. august klokken 16.00 til 17.45. Arrangementet finner sted i forbindelse med Arendalsuka 2023.

07. aug 2023

Vi ønsker velkommen til vår seanse som har temaet "gjenbruk av bioressurser skaper et bærekraftig havbruk". Hvordan produsere mer mat til verdens befolkning med mindre "fotavtrykk" i havbruksnæringen? Her kan Norge gå foran i utviklingen av å ta i bruk de ressursene som er på avveie og som må tas opp for å gi mer mat til verdens befolkning.

Representanter fra forskning og næringsliv legger frem hvorfor vi må ta vare på ressurser på avveie samt sine erfaringer og planer for hvordan vi kan skape en ny norsk industri ved behandling til ny energi og foredling av mineraler fra havbruksnæringen til nytt rent fosfor.

Vi kan hente store miljøgevinster med å hente opp slam fra oppdrettsnæringen, få høyere produksjon av oppdrettsfisk, få mindre energiforbruk per kilo produsert laks, redusere forurensning av fjordene og ikke minst få mer mat til mennesker og dyr.

Sentrale temaer

  • Sirkulær verdikjede
  • Bærekraftige ingredienser i fòr
  • Potensiale i slam fra havbruk og hvordan kan teknologi løse dette
  • Avsluttes med paneldebatt

Medvirkende

  • Hans Klevdal Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler Klima og Miljø
  • Einar Wathne, Styreleder i NCE Seafood Innovation
  • Andre Kopperud Gill, Partner PWC
  • Pär Larshans, Direktør for bærekraft i Ragn-Sells AB
  • Jarle Ragnhildstveit, Produktutvikling sjef, Framo Aquacultur

Arrangører

Ragn-Sells Havbruk AS, FRAMO AS

Kontakt oss

Relevante artikler