GC Rieber skal selge salt fra flygeaske for Ragn-Sells

GC Rieber skal selge salt fra flygeaske for Ragn-Sells

Ragn-Sells og GC Rieber Salt, en nordisk distributør av salter, har startet et samarbeid rundt salter som gjenvinnes fra flygeaske fra avfallsforbrenning. GC Rieber Salt vil håndtere salget av alt salt fra Ragn-Sells sitt nye anlegg i Upplands-Bro. Dette produktet har mer enn 90 prosent lavere karbonavtrykk enn saltene fra tradisjonell produksjon.

01. feb 2022

– Ragn-Sells sin sirkulære løsning reduserer klimaavtrykket til vanlige salter dramatisk og gjenvinner verdifulle råvarer fra «problemavfall». Vi er glade for at GC Rieber Salt ser potensialet og ønsker å samarbeide med oss, sier Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells Treatment & Detox.

400 kilo salt per tonn aske

Flygeaske dannes når røykgassene fra forbrenning renses. De 300.000 tonnene med flygeaske som produseres i Sverige hvert år inneholder store mengder verdifulle råvarer som kalium, natrium og kalsium i saltform. Med Ash2Salt-teknologien, som er utviklet av Ragn-Sells sitt innovasjonsselskap EasyMining, kan så mye som 400 kilo salt per tonn aske ekstraheres. Samtidig fjernes farlige stoffer i asken fra kretsløpet.

– Alle GC Riebers virksomheter er preget av at vi tar et stort ansvar for samfunn og miljø. Gjennom samarbeidet med Ragn-Sells kan vi tilby markedet flere forskjellige salter av høy kvalitet og et klimafotavtrykk som er en tiendedel sammenlignet med tradisjonell produksjon, sier Fredrik Eide, leder for FoU og sveriges leder i GC Rieber Salt.

Anlegget settes i drift andre halvår 2022

Ragn-Sells sitt nye Ash2Salt-anlegg bygges i Upplands-Bro utenfor Stockholm og vil settes i drift i løpet av andre halvår 2022. Ash2Salt-teknologi betyr at alle operatører som produserer fjernvarme fra avfall nå kan velge et sirkulært alternativ for avfallet flygeaske.

I dag sendes det meste av det svenske flygeasken fra avfallsforbrenning til NOAH sitt deponi på Langøya i Oslofjorden på grunn av mangel på mer bærekraftige alternativer. Det svenske Miljøverndirektoratet mener at denne metoden tilsvarer deponering.

– Hvis vi mener alvor med å bygge et bærekraftig samfunn, må vi begynne å bruke de råvarene vi allerede har så ofte som mulig. Å dra nytte av saltene i flygeaske slik at de kan brukes om igjen, er et godt eksempel på dette, avslutter Mikael Hedström.

Svensk vedtak vedrørende flygeaske til Langøya

Det svenske Miljøverndirektoratet sitt vedtak fra 2021 innebærer at eksport av flygeaske til Langøya i Norge er klassifisert som deponering og avhending i stedet for gjenvinning som før finner du her.

Om GC Rieber

GC Rieber ble grunnlagt i Bergen i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. Konsernet er i dag aktiv innen eiendom, ernæring, marine oljer, off-shore og salt. GC Rieber Salt er en av nordens største distributører innen salt og mineraler for veivedlikehold og for landbruks-, fiske-, mat-, kjemisk- og oljeindustri.

Om Ash2Salt-teknologi

Når røykgasser renses under avfallsforbrenning, dannes flygeaske, blant annet et farlig avfall med høye nivåer av tungmetaller og klorider. I Ash2Salt-prosessen vaskes flygeaske og tre kommersielle salter ekstraheres fra væsken: natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. De askerester som gjenstår etter Ash2Salt-behandling trenger ikke lenger å plasseres i deponier for farlig avfall.

Om salter

Natriumklorid eller saltvann, kaliumklorid og kalsiumklorid brukes til å produsere plast, glass, papir, såpe, maling, gjødsel og medisiner. Salter kan også legges til for å forbedre mat, fôr, stoffer og byggematerialer eller for å bekjempe glidning og binding av støv.

Saltene som brukes produseres hovedsaklig gjennom gruvedrift av begrensede naturressurser i for eksempel Storbritannia, Polen, Tyskland og Hviterussland, eller ved at sjøvann fra Middelhavet tørkes inn til havsalt. Produksjonen av kalsiumklorid foregår med energiintensive prosesser som forårsaker høye karbondioksidutslipp og dermed har en stor klimapåvirkning.

Relevante artikler