Ragn-Sells innfører høyere gebyr for feilsortering av litiumbatterier fra og med 1. august 2019.
Litiumbatterier som ikke kildesorteres og havner i annet avfall, kan utgjøre en betydelig brannfare.

Ragn-Sells innfører høyere gebyr for feilsortering av litiumbatterier

Ragn-Sells opplever til tider at litiumbatterier ikke kildesorteres og havner i annet avfall. Batteriene feilsortert, kan utgjøre en stor risiko for brann som vi ikke ønsker.

09 jul 2019

Avviksgebyr for feilsortering økes fra 1. august

Ragn-Sells har hatt branner ved sine anlegg, som mistenkes å ha sammenheng med feilsorterte batterier. På bakgrunn av dette og for preventivt å unngå nye branntilløp, har Ragn-Sells besluttet en betydelig økning av avviksgebyr på feilsortering av litiumbatterier fra og med 1. august 2019. Litiumbatterier skal ikke i annet avfall!

Kontaktperson

Ta kontakt med Bente Åsen Sørum - bente.sorum@ragnsells.com.

Bente Åsen Sørum

CMO

90507463 bente.sorum@ragnsells.com

Video: Slik behandler du brukte batterier

Her ser du en video som viser hvordan du skal behandle batterier etter endt bruk.