Batterier er hovedårsak til de fleste branner på avfallsanlegg

Batterier er hovedårsak til de fleste branner på avfallsanlegg

Det kan oppstå branner og branntilløp ved feilsortering av batterier. Vi finner ukentlig feilsorterte batterier i restavfall, papp og lignende. Batterier må aldri kastes sammen med annet avfall.

10. sep 2021

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. Batteriene inneholder mange stoffer som kan forårsake branntilløp. Tar for eksempel et litiumbatteri fyr, er det svært utfordrende å slukke brannen i batteriet. Brannen sprer seg også raskt til nærliggende avfall dersom batteriet er feilsortert, og ligger sammen med annet avfall.

Regelen for sortering av batterier er veldig enkel

Absolutt alle batterier, uansett type, skal leveres sorteres for seg selv når de er brukt opp eller ødelagte. Alle batterier er definert som farlig avfall, og skal sorteres og behandles deretter. Husk også å ta ut batterier fra elektriske og elektroniske apparater som skal kasseres. For å redusere faren for brann oppfordres det til å tape over polene på litium- og knappcellebatterier, før de legges i beholder for batterier.

Småbatterier skal sorteres i egne beholdere slik som denne rødboksen levert av Ragn-Sells. Foto: Ragn-Sells

Småbatterier skal sorteres i egne beholdere slik som denne rødboksen levert av Ragn-Sells. Foto: Ragn-Sells

Innlevering av batterier er gratis for privatpersoner

Både gjenvinningsstasjoner og butikker har plikt til å ta imot batterier, uten å ta betalt for det. Gjenvinningstasjoner tar imot alle typer batterier, mens butikkene tar imot de batterier som de selv fører. Dette inngår i deres produsentansvar, som betyr at produsenten eller importøren som setter en vare på markedet er ansvarlig for å finansiere returordningen gjennom et miljøgebyr.

Relevante artikler