Batterier er hovedårsak til de fleste branner på avfallsanlegg
Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.

Batterier er hovedårsak til de fleste branner på avfallsanlegg

Ragn-Sells har de siste årene opplevd flere branner og mange branntilløp der hovedårsak er feilsorterte batterier. Vi finner ukentlig feilsorterte batterier i restavfall, papp o.l. Batterier må aldri kastes sammen med annet avfall.

10 sep 2021

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. Batteriene inneholder mange stoffer som kan forårsake branntilløp. Tar for eksempel et litiumbatteri fyr, er det svært utfordrende å slukke brannen i batteriet. Brannen sprer seg også raskt til nærliggende avfall dersom batteriet er feilsortert, og ligger sammen med annet avfall.

Regelen for sortering av batterier er veldig enkel

Absolutt alle batterier, uansett type, skal leveres sorteres for seg selv når de er brukt opp eller ødelagte. Alle batterier er definert som farlig avfall, og skal sorteres og behandles deretter. Husk også å ta ut batterier fra elektriske og elektroniske apparater som skal kasseres. For å redusere faren for brann oppfordres det til å tape over polene på litium- og knappcellebatterier, før de legges i beholder for batterier.

Batterier skal alltid sorteres for seg selv. Her ser du en rødboks som ofte benyttes til sortering av batterier. Foto: Ragn-SellsBatterier må sorteres for seg selv. Her ser du rødbokser som ofte benyttes til sortering av batterier. Foto: Ragn-Sells

Innlevering av batterier er gratis for privatpersoner

Både gjenvinningsstasjoner og butikker har plikt til å ta imot batterier, uten å ta betalt for det. Gjenvinningstasjoner tar imot alle typer batterier, mens butikkene tar imot de batterier som de selv fører. Dette inngår i deres produsentansvar, som betyr at produsenten eller importøren som setter en vare på markedet er ansvarlig for å finansiere returordningen gjennom et miljøgebyr.

Ulike typer batterier

Bilbatterier (blyakkumulatorer)
Kvikksølvholdige batterier
Litiumbatterier, engangs
Litiumbatterier, oppladbare
Nikkel- og kadmiumholdige batterier
Småbatterier