Ikke kast batterier i restavfallet

Ikke kast batterier i søpla!

Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg.

08. jan 2019

Så hva skal du gjøre?

Det vil denne filmen fortelle deg. Avfallsbransjen har sammen med Norsk Industri laget denne filmen, som handler om hvordan og hvorfor det er viktig med kildesortering av batterier.

Relevante artikler