Norge bør ta føringen innen produksjon av biogass i Norden

Norge bør ta føringen innen produksjon av biogass i Norden

Den 16. april 2024 overleverte Ragn-Sells et brev til Norges fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, med et klart mål: Norge har potensiale til å bli en ledende nasjon innen produksjon av biogass i Norden.

19. apr 2024

- Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke ressursene vi allerede har, om og om igjen. Det føles uansvarlig å ikke utnytte tilgjengeligheten av råmaterialer og en engasjert industri for å drive rask utvikling av biogassproduksjon i Europa, sier Ole Arthur Vaage, produktsjef i Ragn-Sells Havbruk.

En av Norges unike ressurser som kan bidra til å løfte nasjonen til en ledende posisjon innen biogass, er fiskeslam, som i dag slippes ut i fjordene under produksjon av oppdrettsfisk. Potensialet for produksjon av biogass fra fiskeslam alene er enormt, med et anslag på opptil 3 TWh, som kan øke til 6 TWh i løpet av 10 år. Dette vil posisjonere Norge som en foregangsnasjon blant våre naboland.

I tillegg til å ha tilgang til råmaterialer, har Norge den nødvendige infrastrukturen og distribusjonsnett på plass for å støtte produksjon av biogass, og gjennom det erstatte fossile brensler.

- Beslutningen om biogass sin fremtid i Norge ligger nå hos politikerne, det første skrittet er å inkludere biogass i strategien. Med støtte fra politikerne, kan biogass skape nye arbeidsplasser og styrke den norske økonomien, konkluderer Ole Arthur Vaage.

Hva må gjøres?

Brevet som ble levert til Norges fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth, den 16. april 2024, skisserer også utfordringene og det behovet for endring som Ragn-Sells ser for seg at må gjøres, for at Norge kan ta en ledende posisjon i biogass.

Kort oppsummert er det behov for klare mål og insentiver for å fremme produksjon av biogass, samt reguleringer og støtte for industrier med betydelig tilgang til organisk avfall. Et langsiktig program for å sikre tilførsel av organisk avfall og økt støtte til behandling av bioavfall er også essensielt for å fremme vekst og bærekraft i biogassindustrien.

Kontakt for mer informasjon

Fakta: Ragn-Sells sine fire punkter til den norske fiskeri- og havministeren

For at Norge skal ta føringen innen produksjon av biogass i Norden, er vi avhengige av:

 1. Klare, bindende mål for bruk og produksjon av biogass
  • Forsterkede insentiver for bygging og drift av anlegg
  • Forsterkede skattefordeler for kjøp og bruk av biogass
 2. Regulering og støtte for industrier med store volumer av innsatsfaktorer
  • Krav i tillatelser under forurensningsloven for energibruk for visse typer organisk avfall
  • Støtte for innsamlingssystemer for industrier med tilgang til innsatsfaktorer
 3. Langsiktig program for leveringsstøtte
  • Støtte for tiltak som sikrer at organisk avfall leveres til produksjon av biogass
 4. Økt støtte for behandling av bioavfall
  • Støtte for bærekraftig behandling av bioavfall til materialer og næringsstoffer av høy kvalitet

Relevante artikler