Biogass som drivstoff er bare et av girskiftene i jakten på grønnere transportløsninger.
Kai Lauritzen er en av tre relativt nyrekrutterte regionale ledere som skal bidra til å forsterke det grønne løftet i Ragn-Sells. Foto: Benjamin A. Ward

Drivkraften

Biogass som drivstoff er bare et av girskiftene i jakten på grønnere transportløsninger. Da Kai Lauritzen (32) nylig ga gass og startet i avfallsbransjen ble han overrasket over det han så.

19 jun 2023

Det pågår nemlig en grønn revolusjon innen avfallshåndtering. Noen av endringsdriverne ruller rundt i by og land på fire hjul. Målet er oppnå miljøgevinster kombinert med økonomisk fornuftige løsninger.

Ragn-Sells er en av landets største avfallsaktører og viser her vei gjennom å forske på og teste ut bruk av renere energikilder som biogass, elektrisitet og grønt hydrogen i sine kjøretøy.

Regjeringen har som mål å redusere C02-utslippene i 2030 med 55 prosent målt opp mot 1990. Dette har vi bare klart fem prosent av. Resten skal altså tas på syv år.

Derfor er det avgjørende at myndigheter og næringsliv drar i samme bærekraftige retning.

Ragn-Sells ønsker å være i førersetet på vårt område og har over lengre tid rettet søkelyset mot nye, sirkulære verdikjeder, ikke minst innen transport og logistikk.

– Målet er å være en nullutslippsbedrift innen 2030, og som et ledd i dette store, grønne hjulet skal hele bilparken vår være fossilfri innen 2027, sier Christopher Browning, transport- og logistikksjef i Ragn-Sells.

Bilparken består av over 200 kjøretøy som henter avfall hos bedrifter og husstander og frakter det til og fra avfallsanleggene.

– Fra baser i Stor-Oslo, Drammen og Moss har vi allerede 25 biogassbiler i drift. Ytterligere 50 er i bestilling og blir klare for veien i høst og på vårparten neste år. Vi kan ikke få dem fort nok, sier Browning.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Christopher Browning, transport- og logistikksjef hos gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells. Foto: Benjamin A. Ward
Christopher Browning, transport- og logistikksjef hos Ragn-Sells. Foto: Benjamin A. Ward

Møter strengere krav

Flere og flere bedrifter måler nå sin miljøpåvirkning, rapporterer på bærekraft og forventer fossilfrie transportleverandører. Kommuner som Oslo vil i nær fremtid dessuten stille strengere krav, som at alle byggeplasser skal være utslippsfrie.

Fossilfrie kjøretøy blir da viktige for å lande oppdragene og sikre nødvendige miljøgevinster.

Ragn-Sells har per i dag satset på biogass som en viktig brikke i puslespillet for utfasing av fossilt drivstoff.

Biogass er en fornybar energikilde som produseres ved nedbrytning av organisk materiale som matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Hoveddelen av biogass består av den potente klimagassen metan. Ved å samle opp og forbrenne metanet som dannes i prosessen, forhindres det fra å slippe ut i atmosfæren.

– Bruken av biogass som drivstoff i avfallssektoren er en bærekraftig løsning som dermed bidrar til betydelig reduksjon av klimagassutslipp, bedrer luftkvalitet og reduserer miljøproblemer knyttet til deponering av store mengder organisk avfall, sier Browning i Ragn-Sells.

De nye, grønne avfallsbilene bruker to typer biogass: komprimert biogass for kortere turer og flytende biogass for lengre avstander.

Selskapet har prøvd ut elektriske biler, men sammenlignet med biogass er de dyrere både i drift og innkjøp.

– Verken teknologi, rekkevidde, infrastruktur eller batterikapasitet er per i dag tilpasset omfanget av de komplekse oppgavene som avfallsbilene skal utføre, forklarer transport- og logistikksjefen.

– Vi jobber imidlertid kontinuerlig med forskning og utvikling på området, herunder hydrogen og de nye generasjonene av el-biler, og samarbeider tett med myndigheter, transportører, energiselskaper og leverandører, sier Christopher Browning.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

På sikt kan overgangen til biogass være lønnsom for avfallsaktørene. Selv om det krever investeringer i infrastruktur og kjøretøytilpasninger, kan kostnadene reduseres betydelig. Foto: Benjamin A. Ward
På sikt kan overgangen til biogass være lønnsom for avfallsaktørene. Selv om det krever investeringer i infrastruktur og kjøretøytilpasninger, kan kostnadene reduseres betydelig. Foto: Benjamin A. Ward

"Grønner på"

Rett utenfor Moss ligger en av Ragn-Sells sine avfallsstasjoner idyllisk til omgitt av skog og jorder.

Her ruller tre grønnmalte avfallsbiler på ren biogass rundt til bedriftskundene i regionen. I løpet av en arbeidsdag gjennomfører hver bil et sted mellom 30 til 100 hentepunkter.

– Næringslivet må stadig sortere mer. Det er jo en miljøkamp vi alle står i. Vår jobb er å tilrettelegge, drive opplæring og hjelpe kundene med avfallshåndteringen, sier Kai Lauritzen, leder for transport og logistikk i region sør hos Ragn-Sells.

Han er en av tre relativt nyrekrutterte regionale ledere som skal bidra til å forsterke det grønne løftet i konsernet.

Lauritzen har akademisk bakgrunn og kom fra en jobb i Asko innen matvaredistribusjon.

Overgangen var stor.

– Her er jeg blitt kjent med en verden jeg ikke visste at eksisterte. Avfallsbransjen er mye mer kompleks enn jeg trodde. Det å ta inn alt er litt som å drikke fra en brannslange, ler han.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Den robuste og moderne komprimatorbilen med kran bak Kai Lauritzen går på ren biogass. Foto: Benjamin A. Ward
Den robuste og moderne komprimatorbilen med kran bak Kai Lauritzen går på ren biogass. Foto: Benjamin A. Ward

Den gylne sirkel

På nært hold har han fått innblikk i en tidsriktig bransje som går i bresjen for sirkulære løsninger og gjenbruk.

– Jeg er opptatt av at det jeg driver med er samfunnsnyttig. Det var kona som viste meg stillingsannonsen og sa «dette er jo deg», forteller 32-åringen.

Han mener å ha havnet på rett hylle og opplever at noe bra er i ferd med å skje ute i næringslivet og i befolkningen.

– Jeg ser en større bevissthet. Vi i den yngre generasjonen er viktige som pådrivere. Selv faren min på 70 år kildesorterer for harde livet nå, forteller Kai Lauritzen.

Utfordringen med biogass er tilgangen på nok råmaterialer fra organisk avfall i deponier, landbruket og matavfall. Nettopp bedre kildesortering er en nøkkel til å få produsert denne energikilden i tilstrekkelige mengder.

– Vi henter råmaterialer og frakter det til lokale produksjonsanlegg, før vi igjen fyller det på tanken og reiser ut for å hente mer. Særlig mer sirkulært får du det ikke, avslutter Lauritzen.

Om Kai Lauritzen (32)

  • Bor: På Larkollen
  • Utdannelse: Master logistikk med vekt på transport fra Høyskolen i Molde. Bachelor i organisasjonsledelse fra Minnesota, USA.
  • Stilling: Leder for transport og logistikk i region sør hos Ragn-Sells
  • Aktuell: Unge medarbeidere gjør inntog i en grønnere og mer tidsriktig avfallsbransje