Logistikk- og transportsjef i Ragn-Sells, Christopher Browning, ser lyst på fremtiden.

«Grønner på» med heftig mål om fossilfri transport

Logistikk- og transportsjef i Ragn-Sells, Christopher Browning, ser lyst på fremtiden. Ragn-Sells konsernet har i sin strategi et mål om å være klimapositive innen 2030. I Norge er ambisjonen enda hvassere, målet er at alle kjøretøy skal være fossilfrie innen 2027. Vi grønner på!

12. des 2022

Fullt søkelys på sirkulære løsninger

Ragn-Sells konsernet er svært opptatt av å finne nye sirkulære verdikjeder. Vi jobber kontinuerlig med egen forskning og utvikling på området, i samarbeid med andre aktører. Biogass produseres blant annet av det organiske avfallet, som for eksempel matavfall, som vi selv henter inn fra våre kunder. For oss er det viktig at biogass i fremtiden benyttes som drivstoff istedenfor naturgass.

Over 200 biler må byttes ut

For å nå dette målet, må blant annet over 200 biler som i dag går på fossilt drivstoff byttes ut. Dette er biler som frakter avfall til og fra anleggene og som for det meste er eid av våre underleverandører.

- Vi ønsker fortrinnsvis å erstatte bilene med kjøretøy som går på biogass. Vi skal benytte to typer biogass, komprimert biogass for kortere turer og flytende biogass for lengre avstander. Hvilke områder vi kan starte opp for fullt i avhenger av infrastruktur for fylling av bilene. Dette blir svært avgjørende for oss, forteller Christopher Browning.

Kundene forventer fossilfri transport

Flere og flere bedrifter måler nå sin miljøpåvirkning. Som et ledd i dette stilles det også flere krav til alle leverandører om at deres produkter og tjenester er miljøvennlige, og at leverandørene kan vise til at det som gjøres ikke påvirker klimaet. Vår virksomhet består i stor grad av henting av avfall, hvor det stilles krav til at transportene skal være fossilfrie, og naturligvis at det meste av avfallet skal kunne gjenvinnes.

Hvorfor biogass?

Elektriske kjøretøy fungerer også bra, men da til mindre oppdrag og kortere strekninger forteller Browning:

- Vi har flere elektriske kjøretøy, gjerne mindre skapbiler som kjører over kortere strekninger. Både i drift og innkjøp er de elektriske kjøretøyene dyrere enn biler som går på biogass. Teknologisk ser vi også at det er litt tidlig for oss med elektrisitet på de største kjøretøyene som skal gå over lengre avstander, blant annet på grunn av rekkevidde. Vi har testet ut dette de siste årene. Biogass er svært tilgjengelig og derfor satser vi nå på dette, fortsetter han.

Støtte til kjøp av fossilfrie biler

I tillegg til Enova sin støtte for innkjøp av fossilfrie biler, har også Ragn-Sells besluttet å støtte sine transportører ved kjøp av biogassbiler.

- Differansen mellom fossile- og fossilfrie biler blir støttet av Enova med 40 prosent, i tillegg til dette går Ragn-Sells inn med 20 prosent i støtte til sine transportører. Vi har også forhandlet frem kvantumsrabatt for våre innleide sjåfører på både innkjøp av biler og drivstoff. Nå er det det cirka 30 biler i bestilling, så jeg kan med hånden på hjertet si at «vi grønner på», avslutter Christopher Browning.

Om Christopher Browning

  • Født i USA, Texas
  • Utdannet i den amerikanske marine der han var i US Marine Corps fra 1990-1999
  • Bodd i Norge i 20 år
  • Har jobbet 11 måneder i Ragn-Sells
  • Lang erfaring innen logistikk og transport
  • Kom til Ragn-Sells fra Nille der han var logistikkdirektør

Relevante artikler