Mandag 13. januar ble Elskede by i Trondheim åpnet av lederen i bystyrets miljø- og næringskomite, Jørn Arve Flått.

Elskede by inntar Trondheim

De store næringslivsaktørene Ragn-Sells og Posten/Bring går sammen for å redusere trafikken og skape et renere bymiljø i Trondheim.

13. jan 2020

Elskede by er et samarbeid på tvers av bransjer der målet er å redusere utslipp og antall kjøretøy. De samme miljøvennlige kjøretøyene som frakter pakker inn i sentrum, tar med seg avfall ut.

Initiativet startet som Älskade stad i Stockholm i 2017, og har siden spredd seg til flere byer. Våren 2019 kom det til Malmö og Oslo, og nå står Trondheim for tur.

Det er gjenvinningsselskapet Ragn-Sells og distributøren Posten og Bring som går nye veier for distribusjon og innsamling av gods, avfall og materialer i Trondheim. Resultatet blir mindre utslipp, mindre støy, mindre trafikk og bedre omgivelser.

Trondheim har ambisjoner

Mandag 13. januar ble Elskede by i Trondheim åpnet av lederen i bystyrets miljø- og næringskomite, Jørn Arve Flått. I løpet av våren 2020 vil miljøvennlige sykler og varebiler prege bybildet i Trondheim sentrum.

- Trondheim har ambisjoner om å bli en ledende klima- og miljøby. For å klare det er vi avhengig av å ha næringslivet med på lag. Vi er derfor glad for at store aktører går for å redusere trafikken og bidra til at lufta i byen blir renere, sier ordfører Rita Ottervik.

Elskede by vil ha en samlastingssentral på Nyhavna i Trondheim. Utover våren og sommeren 2020 vil Elskede by bli testet ut i sentrumsgatene, med klimavennlige elektriske kjøretøy og elektriske varesykler.

Mange møtte opp til åpningen av Elskede by i Trondheim, som foregikk på Solsiden. (Foto: Ragn-Sells)

Mange møtte opp til åpningen av Elskede by i Trondheim, som foregikk på Solsiden. (Foto: Ragn-Sells)

God start i Oslo

Alt etter noen måneders drift i Oslo har Elskede by redusert antall ruter for pakker i Oslo sentrum med fire, og nye miljøvennlige kjøretøy har gjort at 18 fossile biler er borte fra sentrumsgatene. Målet er at CO2-utslippene fra disse transportene skal reduseres med 70 prosent innen 2023. Alt nå er reduksjonen på 50 prosent.

Jørn Arve Flått fikk teste en av de elektriske syklene som vil bli benyttet i Trondheim sentrum. (Foto: Ragn-Sells)

Jørn Arve Flått fikk teste en av de elektriske syklene som vil bli benyttet i Trondheim sentrum. (Foto: Ragn-Sells)

Relevante artikler