Kristian Daviknes Andersen (31) er leder av controlling og forvaltning hos Ragn-Sells. Foto: Benjamin A. Ward

Grønn arbeidsflyt

Stadig flere unge, kloke hoder er på vei inn i avfallsbransjen. De øyner interessante karrieremuligheter midt i kjernen av det grønne skiftet.

19. nov 2021

På Jessheim ruver tre gigantiske heisekraner over Sagabyen, et stort byggeprosjekt i sentrum. Om et par år, når det siste byggetrinnet er fullført, vil 676 leiligheter fordelt på 90.000 kvadratmeter huse et tusentall mennesker.

I Norge utgjør slike byggeprosjekter en viktig del av både boligmarkedet, næringslivet og samfunnsutviklingen. De skaper også enorme mengder avfall.

Kjempeoperasjoner gir gevinster

Ø.M. Fjeld er landets fjerde største rene byggentreprenør. Konsernet har nærmere 550 ansatte og omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2020. De har til enhver tid rundt 50 større, løpende prosjekter i Østlandsområdet. Sagabyen er et av de største.

– Hver kvadratmeter bolig vi bygger skaper per i dag rundt 31 kilo avfall, sier Odd Anders Amdahl (33), leder for HMS, miljø og kompetanse i Ø.M. Fjeld.

– Slike byggeprosjekt er jo kjempeoperasjoner. Avfallet utgjør en miljøutfordring som må håndteres forsvarlig. Vi jobber kontinuerlig for å minske mengden avfall fordi det både gir miljøgevinst og reduserte kostnader, sier Amdahl.

– Mindre avfall innebærer mindre transport og utslipp, mens god kildesortering fører til bedre ressursutnyttelse når avfallet skal materialgjenvinnes, utdyper han.

Amdahls stilling innebærer også ansvar for digitalisering i Ø.M. Fjeld, og innen avfallshåndtering benytter de Ragn-Sells som rådgiver.

– Rundt byggestart for Sagabyen, tilbake i 2012, var det mest søkelys på sorteringsgrad. Nå har vi et mer helhetlig miljøfokus. Blant annet gir skreddersydde, automatiserte rapporter oss bedre oversikt og et sømløst system som sikrer effektiv oppfølging av hvert prosjekt, sier han.

Miljøbevisstheten øker verden over. Det er en av grunnene til at gjenvinnings- og avfallsbransjen tiltrekker stadig flere unge, kloke hoder. Også på dette området er det nye, digitale løsninger som styrer utviklingen. Foto: Benjamin A. Ward

Miljøbevisstheten øker verden over. Det er en av grunnene til at gjenvinnings- og avfallsbransjen tiltrekker stadig flere unge, kloke hoder. Også på dette området er det nye, digitale løsninger som styrer utviklingen. Foto: Benjamin A. Ward

Nytteverdien av data

I mange bedrifter landet rundt gjøres fortsatt mye av data- og informasjonsbehandlingen manuelt, og det blir fort en lang rekke papirer å holde styr på.

Faren for at det forringer kvaliteten på analyser og tiltak, er stor. Det er verken effektivt eller bærekraftig.

– Data som informasjon er mer verdifullt enn noensinne, sier Kristian Daviknes Andersen (31), nyutnevnt leder av controlling og forvaltning hos Ragn-Sells.

– Informasjonen får ikke reell verdi før den blir satt i system. Først da kan vi skape gode forbedringer hos den enkelte bedrift ved hjelp av digitale løsninger, legger han til.

Daviknes Andersen representerer en av de yngre, miljøbevisste menneskene med god utdannelse, digital kompetanse og et moderne tankesett som har funnet veien inn i avfallsbransjen.

Der har han allerede steget i gradene, og siviløkonomen har nå ansvaret for fire medarbeidere.

Fra manuelle til digitale rapporter

Avdelingen hans har mange oppgaver. En av dem er å hjelpe bedrifter som Ø.M. Fjeld med å sette avfallshåndteringen i system.

Sammen med kollegene behandler 31-åringen store datamengder og bruker ulike analyseverktøy for å peke på utviklingstrekk knyttet til håndteringen og flagge forbedringsområder for kundene.

– Vi har erfaringen, kunnskapen og løsningene kundene har savnet, sier Daviknes Andersen.

– Våre folk skal være flinke til å se helheten, men også kunne grave i detaljer. De må evne å forstå kundens behov og hva som gir verdi.

Automatiserte standardrapporter er tilgjengelige i kundeportalen, men det kan også utvikles spesialtilpassede rapporter i samarbeid med kunden.

– Rapportene har god nytteverdi for oss. Vi får raskt oversikt over de ulike avfallsmengdene, hvordan det sorteres og et bedre bilde på hvordan vi kan forbedre og effektivisere, sier Trond Arne Sørli (54), HMS-leder i Ø.M. Fjeld.

Nye krav gjør at mange bedrifter nå må ha med bærekraftarbeid i årsrapporten. Gode rapporteringsrutiner gjør jobben enklere.

For Ø.M. Fjeld har samarbeidet med Ragn-Sells gjennom årene utviklet seg fra kun å leie containere til å få bistand og rådgivning innen logistikk, produksjon og byggeplassdrift og avfallshåndtering. Det er de glade for.

– Vi har beveget oss fra manuelt bearbeidede data til en mer automatisert flyt. Det har gitt oss et mer sømløst system nært knyttet til hvert prosjekt, forbedrede tiltak og et kommunikasjonsløft, sier Sørli.

Sagabyen i Jessheim sentrum er inne i sitt fjerde og siste byggetrinn. Boligprosjektets byggherre er Jessheim Byutvikling, et selskap som er 50/50-eid av Bane Nor Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling. Her viser Odd Anders Amdahl (til høyre), leder for HMS, miljø og kompetanse i Ø.M. Fjeld, og Trond Arne Sørli, HMS-leder i Ø.M. Fjeld, frem den siste boligblokken til representanter fra sin utvalgte samarbeidspartner innen avfallshåndtering, Ragn-Sells. Foto: Benjamin A. Ward

Sagabyen i Jessheim sentrum er inne i sitt fjerde og siste byggetrinn. Boligprosjektets byggherre er Jessheim Byutvikling, et selskap som er 50/50-eid av Bane Nor Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling. Her viser Odd Anders Amdahl (til høyre), leder for HMS, miljø og kompetanse i Ø.M. Fjeld, og Trond Arne Sørli, HMS-leder i Ø.M. Fjeld, frem den siste boligblokken til representanter fra sin utvalgte samarbeidspartner innen avfallshåndtering, Ragn-Sells. Foto: Benjamin A. Ward

Samfunnsansvar i et moderne miljøperspektiv

Miljøbevisstheten øker verden over. Det er en av grunnene til at gjenvinnings- og avfallsbransjen tiltrekker stadig flere unge hoder.

– Vi verdsetter nytenkning og friskt blod. Unge mennesker driver klima- og miljøsaken fremover med søkelyset rettet mot mer bærekraftige løsninger. I den moderne avfallsbransjen befinner du deg i førstelinje i en rivende utvikling, sier Bente Åsen Sørum, markedssjef i Ragn-Sells.

2015 var Ragn-Sells den første bedriften i Norge som ble sertifisert av DNV etter ny standard for samfunnsansvar, herunder miljø, bærekraft, gjenbruk, gjenvinning og sirkulære løsninger.

– Myndigheter, kunder og investorer stiller høye krav til arbeidet innen miljø- og samfunnsansvar. Som en miljøbedrift med kjernevirksomhet innenfor innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall, er det naturlig for oss å gå i front for å dokumentere at vi forvalter dette ansvaret på en god og bærekraftig måte, sier Åsen Sørum.

Relevante artikler