Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023

Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023

Det brenner på et avfallsanlegg i Norge hver uke. Mellom 90 til 95% av brannene som oppstår skyldes batterier og småelektronikk som er feilsortert. Vi finner altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Vi trenger alles hjelp for å unngå branntilløp og brann, og øker fra 1. juli 2023 avviksgebyret for feilsortering av batterier.

14. jun 2023

Ragn-Sells har hittil i 2023 allerede hatt over 20 branntilløp på våre anlegg, samtlige branntilløp stammer fra feilsorterte batterier i andre avfallsfraksjoner. Av den grunn ser vi oss nødt til å øke avviksgebyret for feilsortering av batterier i andre avfallsfraksjoner; Det nye gebyret lyder på 10 000 kroner per avvik eks. mva med virkning fra 1. juli 2023. Vi håper at det nye gebyret som innføres skal virke preventivt mot batterier som feilsorteres i andre avfallsfraksjoner, slik at risikoen senkes kraftig for anleggene, våre ansatte og samfunnet rundt oss.

Ikke kast batterier og elektronikk med annet avfall

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg.

I ytterste konsekvens kan det også oppstå branntilløp der batteriene oppbevares. Når brukte batterier oppbevares sammen er det alltid en risiko for at polene kommer i kontakt med hverandre. Da kan batteriene produsere varme. Dette gjelder spesielt knappcellebatterier, 9-voltsbatterier og batterier som inneholder litium ion.

Slik kaster du brukte batterier og småelektronikk

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt, det kan ikke gjentas for ofte. Bestiller du en rødboks til batterier fra Ragn-Sells, teiper polene, samt unngår å kaste batterier i annet avfall enn rødboksen, så er mye av jobben gjort.

Når rødboksen er full, kontakter du Ragn-Sells på telefon 22800800 eller legger inn en bestilling i kundeportalenvår. Deretter blir avfallet hentet i henhold til gjeldende rutiner. Den samme bestillingsrutinen gjelder også for elektrisk og elektronisk avfall.

Privatpersoner kan levere batterier gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, i dagligvarebutikker eller i butikker som selger tilsvarende batterier. Det samme gjelder for elektroniske og elektriske produkter.

På forhånd takk, for hjelpen! Vi gjentar at det er strengt forbudt å kaste batterier, elektriske og elektroniske produkter sammen med andre avfallsfraksjoner.

Fakta om batterier

Foruten å være ekstremt energirike inneholder batteriene brannfarlig elektrolyttvæske. Batteriene er exotermiske, det vil si at de kan eksplodere. Videre kan batteriene få skader av slag og støt. Dersom det begynner det å brenne i batterier er det svært vanskelig å slukke.

I tillegg til brannfaren som kan oppstå, så inneholder batterier ofte giftige og miljøskadelige stoffer som litium ion, bly, kvikksølv og kadmium. Det er viktig at disse stoffene ikke slipper ut, da de er svært skadelige for naturen. De kan i tillegg være skadelige for mennesker og dyr.

Visste du at småbatterier finnes i følgende produkter? Syngende bursdagskort, blinkende joggesko, elektriske tannbørster, spillkonsoller, telefoner, smartklokker, røykvarslere, bombrikker med mye mer.

Relevante artikler