Logistikk- og transportsjef i Ragn-Sells, Christopher Browning, ser lyst på fremtiden.

«Grønner på» tross kutt i Enova støtte til biogass biler

Selv om støtten fra Enova blir borte hva gjelder innkjøp av biler som går på biogass, så hindrer ikke det Ragn-Sells i å tenke på det beste for miljøet. Vi ser nå på mulighetene som finnes der ute, og tester forskjellige løsninger. Vi har nå testet EL på nytt hva gjelder tungtransport, denne gangen en skapbil. Vi «Grønner på» videre.

09. nov 2023

Ny test av elektriske kjøretøy i tungtransport

Ragn-Sells gikk til innkjøp av de første elektriske kjøretøyene for en del år siden. Høsten 2017 lanserte vi «Highway to EL», siden den gang har det skjedd mye på EL-fronten. Nå er vi klare til å benytte elektriske kjørtøy på ny, vi har i uke 43 testet en Mercedes E-Actros 18 pallers skapbil ved vår avdeling på Skårer.

- Testen viste svært gode resultater. Sjåføren kunne melde at både kjørekomfort og kapasitet var over all forventing. Bilen ble kjørt i 5 dager og den behøvde kun å deponilades om natten og gikk ladefri hele arbeidsdager. Fabrikantens rekkevidde på 30 mil var i henhold til lovnad, forteller Christopher Browning, transportsjef i Ragn-Sells.

Fossilfri transport etterspørres av alle

I de fleste anbud etterlyses fossilfri transport. Det er en markant økning i etterspørsel fra våre kunder. Per dags dato har vi 30 biler som går på biogass i drift, og en elektrisk bil. I tillegg er 49 biler som går på biogass på vei inn, disse har fått Enova støtte. Med dette er Ragn-Sells en av de gjenvinningsselskapene som har flest fossilfrie kjøretøy.

Pragmatisk tilnærming

- Ja, vi skal satse på fossilfritt. Vi er pragmatiske, tar dette steg for steg og hensyntar selvfølgelig geografi og beliggenhet i det hele. Nå skal vi fortsette med testing av elektriske kjøretøy på tungtransport, da fortrinnsvis skapbiler, men det kan også omfatte liftbiler. Det skal være funksjonelt og effektivt. Vi ser på flere muligheter rundt lading, både på anleggene våre og i samarbeid med andre transport- og busselskaper. I dag er differansen på støtte til dieseldrevne og elektriske kjøretøy på 40%, dette ønsker vi å utnytte, fortsetter Browning.

Undertransportører er positive

På grunn av at resultatene i forbindelsen med testen var så positive, er EL et meget interessant alternativ for Ragn-Sells.

- Vi har også snakket med våre undertransportører og flere er svært interessert i å bestille elektriske kjøretøy. Vi ønsker å følge med og er hele tiden opptatt av hva som rører seg i det fossilfrie tungtransportmiljøet. Vi ønsker virkelig å gå fossilfritt, avslutter Christopher Browning.

Relevante artikler