Ragn-Sells er finalist til Curt Bergfors Food Planet Prize 2022 som er verdens største miljøpris.

Ragn-Sells finalist til verdens største miljøpris

På grunn av våre patenterte løsninger for gjenvinning av viktige gjødselnæringsstoffer fra avfall har Ragn-Sells blitt nominert som en av ti finalister til Curt Bergfors Food Planet Prize 2022. Det kåres to vinnere som mottar 2 millioner USD hver, noe som gjør Food Planet Prize til verdens største miljøpris.

15. sep 2022

– Ifølge FN er verden på vei mot en sultkrise av historiske proporsjoner, delvis på grunn av mangel på gjødsel. Vi er svært stolte over at juryen anerkjenner vår innsats for å produsere næringsstoffer til gjødsel fra avfallsstrømmer som er tilgjengelige i alle land i hele verden, sier Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells.

Vurderes for 3 patenterte metoder

De tre ulike patenterte metodene som Ragn-Sells blir vurdert for, tar vare på og gjenvinner de tre viktigste næringsemnene i gjødsel til jordbruket. Det er snakk om metodene Ash2Phos for fosfor, Aqua2N for nitrogen og Ash2Salt for kalium. Uten disse tre næringsstoffene ville det være umulig for bønder over hele verden å dyrke den maten vi trenger, også med tanke på at jordens befolkning forventes å vokse raskt videre.

Reform av det globale matsystemet

– Dagens håndtering av disse tre næringsstoffene er problematisk. Den bidrar til klimaendringer, forurenser miljøet, overskyter viktige planetgrenser og skaper avhengigheter. Med våre metoder ønsker vi å bidra til en reform av hele det globale matsystemet, forteller Anna Lundbom, markedssjef i Ragn-Sells sitt innovasjonsselskap EasyMining, som har utviklet metodene.

Curt Bergfors Foundation ble grunnlagt i 2019 av den svenske entreprenøren Curt Bergfors, som sto bak restaurantkjeden MAX Burgers. Curt Bergfors Food Planet Prize er nå verdens største miljøpris, med mål om å påskynde omleggingen til en bærekraftig næringsmiddelproduksjon.

– Om vi mener alvor når det gjelder et bærekraftig samfunn, må vi begynne å bruke råvarene vi allerede har, om og om igjen. Etter hvert som verdens befolkning fortsetter å øke, er resirkulering av næringsstoffer fran landbruket avgjørende for vår evne til å mate alle uten å ødelegge planeten, avslutter Pär Larshans.

Les mer om nominasjonen i Ragn-Sells Group sin pressemelding (på Engelsk)

Relevante artikler