Ny teknologi “tryller” viktige ressurser ut av avfall

Ny teknologi “tryller” viktige ressurser ut av avfall

Ragn-Sells sin avdeling for Treatment & Detox arbeider med å håndtere og utvikle løsninger for materialer som ikke er rene nok for det sirkulære kretsløpet. Målet er å hente tilbake verdifulle ressurser fra avfallet. Men hva betyr det egentlig?

25. sep 2023

- Vi må hindre at giftig avfall og kjemikalier fra gamle industriområder får sirkulere fritt i økosystemet. Derfor har Ragn-Sells konsernet utviklet innovative teknologier for å hente ut ressursene fra avfallet, forteller Markedssjef Bente Åsen Sørum.

Fra aske til salt

Et eksempel på det er Ash2Salt-metoden hvor vi utvinner salt fra forbrenning av restavfall. Denne teknologien trekker ut cirka 200 kilo salt fra hvert tonn aske som oppstår fra avfallsforbrenning.

- I prosessen vaskes såkalt flyveaske og ut i fra det ekstraheres tre kommersielle salter fra vaskevæsken: natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Askerester som gjenstår etter behandling med Ash2Salt trenger ikke lenger å plasseres i dedikerte deponier for farlig avfall, forteller Åsen Sørum.

Fra olje til gjødsel

Et annet eksempel er Oil Shale Ash-prosjektet for å kunne produsere kalsiumkarbonat og trekke ut andre råmaterialer fra oljeskiferasken.

- Produksjonsprosessen skjer i et lukket system uten utslipp. Askehaugene og produksjonsanlegget vil ligge nær hverandre slik at utslippene fra transport holdes til et minimum. I tillegg så gjenbruker vi vann som sirkulerer i et lukket såkalt "Zero Liquid Discharge System”. Produksjonen av ultrarent kalsiumkarbonat gir rester som inneholder silisium og magnesium. Disse kan igjen gjenbrukes til andre formål, som for eksempel å utvinne andre materialer som magnesium, silisiumdioksid og aluminium. Disse materialene kan deretter brukes i gjødsel eller som råmaterialer for hverdagsprodukter, sier Åsen Sørum.

Rammevilkårene henger etter

De store mulighetene til tross,så er det betydelige utfordringer knyttet til gjeldende reguleringer, tillatelser og avgifter, som ikke gir tilstrekkelige insentiver for bruk av gjenvunne eller rensede materialer sammenlignet med såkalte jomfruelige materialer.

- Å bringe ressurser og råmaterialer tilbake til samfunnet fra avfallsstrømmer er kjernen i selskapets bærekraftsarbeid. Vi har ambisjoner for dette arbeidet som strekker seg lengre enn hva rammevilkårene er utviklet for pr nå, avslutter Åsen Sørum.

Relevante artikler