One Ocean Week - for alle som er opptatt av et bærekraftig hav

One Ocean Week

15.-21. april 2023 er Bergen stedet for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet. Det blir avholdt seminarer på båten «Vision of the fjords» som ligger til kai ved Bryggen i Bergen. Ragn-Sells stiller med foredragsholdere både 18. og 19. april. Foredragene pågår i tidsrommet 09.00 – 19.00 begge dager.

12. apr 2023

Havbyen Bergen inviterer til debatter, presentasjoner og samlinger på båten "Vision of the fjords". Med, for og av Havbyen Bergen sine partnere. De fleste arrangementer er åpne for alle, så vær tidlig ute for å sikre deg plass. Det vil være ulike temaer hver time.

Ragn-Sells sine bidrag

Tirsdag 18. april fra klokken 17.00 til 18.00 har Ragn-Sells en tredelt sesjon som inneholder følgende:

Salgssjef for Ragn-Sells i vest, Ole-Vidar Moberg vil snakke om hva et gjenvinningsselskap gjør, og hvordan vi håndterer kassert materiale fra fiskeri og havnæringen, for eksempel merder, maritimt oppdrett, forslanger, isopor, tau og annet avfall tilknyttet havet.

Regionssjef for Ragn-Sells i vest, Bjarte Barane vil snakke om ressurser på avveie. Norsk havbruk slipper ut slam fra merder tilsvarende elektrisk energi til 600000 husholdninger, og fosfor til et års forbruk i et land så stort som Sverige. Fosfor er vi avhengig av for å skaffe mat til oss mennesker, det er et mineral som vil brukes opp innen 2130 dersom det ikke gjenvinnes eller vi finner nye forekomster av fossilt fosfor. Han skal også fortelle om Feed2Feed, som er en løsning for resirkulering og behandling av slam og ensilasje fra havbruk.

Kenneth Bruvik vil snakke om kjærlighet til havet, viktigheten av å samarbeide med et renovasjonsselskap og at alle bør finne sin indre renovatør for at vi skal lykkes med å holde havet fritt for avfall. Kenneth ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. 56-åringen er blant annet initiativtaker i prosjektet «Rein Hardangerfjord» og ungdomsprosjektet TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring). Til daglig er han ansatt som instruktør i Norges Jeger og Fiskerforbund Hordaland.

Onsdag 19. april fra klokken 13.00 til 15.00 skal Ragn-Sells med flere belyse temaet; "Hvordan kan vi sammen skape et mer bærekraftig havbruk for fremtiden?»

  • PwCs Sjømatbarometer 2023  Funn, muligheter og utfordringer
  • Grieg Seafood - Strategisk arbeid med bærekraft og sirkulær økonomi
  • Framo - En satsing på akvakultur
  • Ragn-Sells - Ressurser på avveie og pre-lansering av en helt ny rapport som viser et stort mulighetsrom for verdiskapning basert på fiskeslam
  • NCE Seafood Innovation - Styrket innsats rundt plast i sjømatnæringen
  • Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl sin jordomseiling - Hvordan klimaregnskap brukes for å ta bedre vare på havet

Her finner du mer informasjon: One Ocean Week

Fakta om «Vision of the Fjords”

MS «Vision of the Fjords» er en passasjerkatamaran, som er spesialbygget for sightseeing i norske fjorder. Skipet går i turistrute mellom Flåm og Gudvangen. Skipet er bygget av Brødrene Aa i Hyen for The Fjords.

Relevante artikler