Gyproc

Ragn-Sells og Gyproc har siden 2019 eid og drevet selskapet Gipsgjenvinning AS sammen. Vegg i vegg med Gyproc sin fabrikk i Fredrikstad gjenvinner vi gipsavfall til en sirkulær råvare som går direkte inn i Gyproc sin produksjonsprosess. Over 90% av gipsavfallet materialgjenvinnes.

Gips er en råvare som egner seg svært godt for gjenvinning. Ragn-Sells og Gyproc ønsker å tilby en sirkulær løsning, slik at man kan bruke gipsen om igjen og gjennom dette minimere bruken av jomfruelige ressurser til produksjonen.

Oppfordring til alle entreprenører

Det er stor etterspørsel etter sirkulære løsninger. Anleggsbransjen vil møte strengere krav når det gjelder avfallshåndtering og ressursutnyttelse av eksisterende materialer. Her har finnes store muligheter for entreprenører som ønsker å bidra til bedre ressursutnyttelse. Ragn-Sells ønsker at alle entreprenører, byggmestere, kommunale gjenvinningsstasjoner og liknende som håndterer gips tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en god løsning for håndtering og gjenvinning av gips som er til det beste for alle parter.

Ragn-Sells ønsker at alle entreprenører og liknende bransjer som håndterer steinull tar kontakt.

Artikler og nyheter

Artikler

Vi jobber med bærekraft i tankene hver dag. Bli inspirert av våre artikler om bærekraft, miljø og andre saker som er viktige for oss.

Sirkulære løsninger

Sirkulært

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Så mye som mulig skal gjenvinnes, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall.

Guide for kildesortering

Sorteringsguide

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, i vår guide for kildesortering finner du mer informasjon om kildesortering.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".