Ragn-Sells og ROCKWOOL

Paroc

Ragn-Sells og Paroc har inngått en samarbeidsavtale, som skal sørge for at gammel steinull blir materialgjenvunnet til ny steinull.

Tidligere ble all gammel steinull fra byggeplasser sendt direkte til deponi. Vi ønsker med dette samarbeidet og denne gjenvinningsløsningen at dette skal opphøre. Ragn-Sells og Paroc ønsker å tilby en sirkulær løsning, slik at man kan bruke steinullen om igjen og gjennom dette ikke alltid benytte jomfruelige ressurser til produksjonen.

Oppfordring til alle Entreprenører

Det er stor etterspørsel etter sirkulære løsninger. Anleggsbransjen vil møte strengere krav når det gjelder avfallshåndtering og ressursutnyttelse av eksisterende materialer. Her har vi en mulighet for entreprenører som ønsker å bidra til ressursutnyttelse. Vi ønsker at alle entreprenører og lignende bransjer som håndterer steinull tar kontakt med oss i Ragn-Sells, slik at vi kan finne en god løsning for håndtering og gjenvinning av avfallet til det beste for alle.

Finn ut mer om våre sirkulære løsninger

Steinull egner seg meget godt for gjenvinning

Steinull består av 98% stein, det vil si at det nesten et fullstendig resirkulerbart produkt. Miljøet angår oss alle, og vi må snakke sammen på tvers av bransjer for å utvikle nye og bedre gjenvinningsløsninger som gjør at vi kan benytte materialene opptil flere ganger.

Hvordan gjenvinnes steinullen?

  1. Ragn-Sells samler inn steinull fra entreprenører og byggmestere
  2. Steinullen komprimeres og sendes til Paroc sitt produksjonsanlegg i Sverige hvor den blir til ny steinull
  3. Paroc smelter om steinullen og gjør den klar til gjenbruk

Kontaktperson Ragn-Sells

Stig Fjærli

Stig Fjærli

Salgssjef KAM

97755625 stig.fjaerli@ragnsells.com