Paroc

Ragn-Sells og Paroc har inngått en samarbeidsavtale, som skal sørge for at gammel steinull blir materialgjenvunnet til ny steinull.

Tidligere ble all gammel steinull fra byggeplasser sendt direkte til deponi. Vi ønsker med dette samarbeidet og denne gjenvinningsløsningen at dette skal opphøre. Ragn-Sells og Paroc ønsker å tilby en sirkulær løsning, slik at man kan bruke steinullen om igjen og gjennom dette ikke alltid benytte jomfruelige ressurser til produksjonen.

Oppfordring til alle entreprenører

Det er stor etterspørsel etter sirkulære løsninger. Anleggsbransjen vil møte strengere krav når det gjelder avfallshåndtering og ressursutnyttelse av eksisterende materialer. Her har finnes store muligheter for entreprenører som ønsker å bidra til bedre ressursutnyttelse. Ragn-Sells ønsker at alle entreprenører og liknende bransjer som håndterer steinull tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en god løsning for håndtering og gjenvinning av steinull som er til det beste for alle parter.

Ragn-Sells ønsker at alle entreprenører og liknende bransjer som håndterer steinull tar kontakt.

Steinull egner seg godt for gjenvinning

Steinull består av 98% stein, det vil si at det nesten et fullstendig resirkulerbart produkt. Miljøet angår oss alle, og vi må snakke sammen på tvers av bransjer for å utvikle nye og bedre gjenvinningsløsninger som gjør at vi kan benytte materialene opptil flere ganger.

Hvordan gjenvinnes steinullen?

  • Ragn-Sells samler inn steinull fra entreprenører og byggmestere
  • Steinullen komprimeres og sendes til Paroc sitt produksjonsanlegg i Sverige
  • Paroc smelter om steinullen og gjør den klar til gjenbruk

Hva er steinull?

Steinull brukes til varme- og lydisolasjon i bygningskonstruksjoner, og fremstilles av steinmateriale ved smelting og overføring til fiber. Som isolasjonsprodukt har steinull flere unike fordeler.

  • Lang holdbarhet
  • Høy brannsikkerhet
  • Reduserer støy
Artikler og nyheter

Artikler

Vi jobber med bærekraft i tankene hver dag. Bli inspirert av våre artikler om bærekraft, miljø og andre saker som er viktige for oss.

Sirkulære løsninger

Sirkulært

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Så mye som mulig skal gjenvinnes, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall.

Guide for kildesortering

Sorteringsguide

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, i vår guide for kildesortering finner du mer informasjon om kildesortering.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".