Avfallsløsning for havbruk

Avfallsløsning for havbruk

Ragn-Sells Havbruk er en sentral aktør innen utvikling av teknologi og logistikk for gjenvinning av ressurser fra havbruk. Vårt mål er å styrke havbruksindustrien i møte med utfordringene innen miljø og gjenvinning.

FNs bærekraftsmål

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Slam som satsingsområde

Vårt mål er å løse utfordringer der ressurser er på avveie ved hjelp av bærekraftig behandling av råstoffer og videreutvikling av teknologi. Vi ønsker å skape en effektiv verdikjede for utnyttelse av verdipotensialet i slam fra matfiskproduksjon og tilbyr:

 • Kostnadseffektivitet - Vi ønsker å tilby den laveste kostnaden for matfiskoppdrettere gjennom en strømlinjeformet verdikjede og verdifull utnyttelse av slamressursen
 • Langsiktighet - Vi ønsker å kombinere langsiktig strategi med kortsiktig inntjening, og tidlig forståelse for den fremtidige verdikjeden
 • Partnerskap - Gjennom å knytte til seg de rette partnerne, med gode tekonologivalg i hvert element gjennom hele verdikjeden, skal den strømlinjeformes

Utvinning av mineraler fra slam

Vårt datterselskap EasyMining har utviklet patentert teknologi (ash2phos) for gjenvinning av rent fosfor fra slam med opphav i havbruket. Med denne løsningen vil samfunnet potensielt få bukt med utfordringer som overgjødsling, utvinning av fossilt fosfor og mye mer. Fosfor som gjenvinnes med denne teknologien er like rent som fossilt fosfor.

Finn ut mer om løsningen på EasyMining.se

Gjennom Ragn-Sells Havbruk jobber vi primært mot disse bærekraftmålene.

Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor segmentene ensilasje, slam og andre maritime operasjoner.

Innhenting av ensilasje

 • Henting med båt eller pumpebil
 • Kverning av død fisk
 • Syrebehandling
 • Tankanlegg sentralt i Rogaland og Vestland
 • Tankløsning på sjø

Innhenting av slam

 • Henting med båt eller pumpebil
 • Henting med pumpebil
 • Tankløsning på sjø
 • Henter slam fra 3% - 92% TS
 • Tankanlegg sentralt i Rogaland og Vestland
 • H2S behandling

Maritime operasjoner/service

 • Rengjøring etter ferdig produksjon
 • Henting av septik
 • Global Gap sertifisering
 • Tankspyling
 • Henting av nøter
 • Henting av tauverk
 • Kverning og henting av forslanger

Her ser du en slamtank på sjø.

Vi tilbyr tankløsninger på sjø, her ser du en slamtank.

Partnerskap gjør det enkelt for oppdretter

Vi har en rekke samarbeidspartnere innenfor Havbruksnæringen. Dette skal gjøre det enkelt for oppdrettere å etablere våre løsninger.

Kunnskapsgrunnlag

PWC har i samarbeid med aktørene utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som belyser muligheter og utfordringer knyttet til etableringen av en ny grønn verdikjede som utnytter ressurser på avveie i havbruket gjennom oppsamling av fiskeslam. Tittelen på kunnskapsgrunnlaget er "Ny grønn verdikjede med slam fra havbruk som innsatsfaktor".

Her finner du kunnskapsgrunnlaget (PDF)

LiftUp AS

Markedsledende innen systemer for oppsamling og håndtering av dødfisk fra merder med laks og ørret. I senere år bygget videre på denne kompetansen ved å utvikle slamoppsamlingsteknologi – engasjert i slamproblematikken siden 2012.
Liftup.no

AquaPro AS

Bakgrunn og historikk fra Atlas Stord (Stord Bartz og Stord Internasjonal), som var verdensledende innen tørke - og presseleveranser til fiskeri, mat og slammarkedene. Slamtank, lastebøye for mellomlagring av slam på sjø. Utvikling av et mobilt prosessanlegg som gjør slam/avfall fra havbruksnæringen om til brennbart materiale.
Aquapro.as

AMOF - Fjell Process Technology AS

Ledende markedsposisjon, og opererer i front av teknologiutviklingen innen tørkeprosesser. Sentrale aktiviteter inkluderer i dag å videreutvikle egen tørketeknologi slik at den blir optimal for tørking av slam fra oppdrett. Utvikling av konsepter for å utnytte for eksempel spillvarme fra annen industri, gjenvinning av tørkeavgass, forbrenning av tørket slam m.m for å optimalisere tørkeprosessen.
Amof-fjell.com

Sirkulære løsninger fra Ragn-Sells.

Sirkulære løsninger

Vi leter alltid etter gode løsninger for din bedrifts avfall. Vår visjon er at alt avfall skal gjenvinnes og bli til nye produkter, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall. Trykk på linken for å se våre sirkulære løsninger.

Gå til våre sirkulære løsninger

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)