Bransjeløsning for barnehager

Barnehager trenger å ha et godt system for kildesortering fordi det skal være enkelt for alle, inkludert barna, å forstå hva som skal kastes hvor. Ragn-Sells tar seg av avfallshåndteringen, og sørger for at alt er på stell både hva gjelder hygiene, god merking og riktig utstyr for kildesortering.

Ryddig for barnehagen - ryddig for miljøet

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering i barnehager hjelper de ansatte og barna til å holde det ryddig og rent i en hektisk hverdag. Ragn-Sells har mange års erfaring med avfallshåndtering for ulike typer barnehager, store som små, med fokus på god hygiene.

Vi ser en begynnelse der andre ser en slutt, vi streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Matavfall blir til biomasse, som igjen kan foredles til biogass. Plastfolie blir til ny plast. Papp blir til nye produkter av papp, slik bidrar vi til et mer sirkulært samfunn. Barn er den delen av befolkningen som er mest opptatt av dette, vår løsning skal gjøre det enkelt å snakke med barna om dette.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen i barnehagen.

Barnehager har ulike behov

Barnehager er ulike både med tanke på størrelse, utforming og beliggenhet. Noen har tilgang eget eller felles avfallsrom, andre benytter uterom eller andre arealer til oppbevaring av avfall.

Behovet for hygiene, kontroll og dokumentasjon gjeldende avfallsmengder og sortering er økende. Både på grunn av HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader. Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for barnehager?

Kartlegging av behov
Design av avfallsløsning tilpasset behov
VacuSan vakuum maskin for bleier o.l
Grunnleggende digitalt kurs
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Tilpasset merking og sorteringsguide
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Planlagt oppfølgning
Kundeportal for enklere bestillinger

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Skreddersydde avfallsrom
Funksjonelle avfallsrom gjør det lettere å håndtere avfallet i hverdagen. Vi har mange forskjellige typer løsninger for å optimalisere logistikken rundt avfallet.

Guide for kildesortering
Barnehagen vil få en tilpasset guide for kildesortering, slik at alle forstår hvorfor sortering er viktig, og hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres.

VacuSan vakuum maskin for bleier o.l
VacuSan vakuum maskin for helsesektoren forbedrer lukt, hygiene og intern logistikk. Den reduserer også antall transporter og kostnad ved avfallshåndtering.

Grunnleggende kurs innen avfall og miljø
Kurset støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Dokumentasjon og rapportering
Barnehagen vil lettere kunne nå sine miljømål med god dokumentasjon og rapportering. Skreddersydde rapporter kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Alt tilpasses
Vårt motto er knirkefri avfallshåndtering, vårt mål er fornøyde kunder som tar miljøet på alvor. Derfor tilpasser vi løsninger etter deres behov.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Nasjonal merkeordning

Merking

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, her finner du mer informasjon om merking og kildesortering.

Sirkulære løsninger

Sirkulært

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Så mye som mulig skal gjenvinnes, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall.

 VacuSan vakuum maskin

VacuSan

VacuSan vakuum maskin forbedrer lukt og hygiene ved behandling av avfall som bleier o.l i barnehager. Her finner du mer informasjon om maskinen.

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)