Bransjeløsning for bygg og anlegg

Ragn-Sells har lang erfaring med de omfattende kravene som stilles til en entreprenør. Avfallsløsningene vi tilbyr til entreprenører er tilpasset størrelse og type prosjekt, og tar hensyn til de ulike fasene i byggeprosessen. Dokumentasjon og avfallsrapporter understøtter alltid miljømålene til entreprenør.

Spar ressurser og tid i prosjektet

Mye handler om å utnytte ressursene i ulike prosjekter. Vi mener en bygningssarbeider skal jobbe med det han eller hun er best på, istedenfor for å lete etter riktig container på en rotete anleggsplass. La oss ta oss av avfallshåndteringen, så kan dine ansatte bruke tiden på å optimalisere andre deler av prosjektet.

Våre dedikerte konsulenter og ansatte vil være tilgjengelige ved behov, og skal sammen med vår gratis kundeportal sørge for knirkefri avfallshåndtering. Godt samarbeid er avgjørende for å lykkes. Rask responstid for bygg og anlegg prioriteres, fordi vi vet hvor hektisk det kan være på en byggeplass.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen innen bygg og anlegg.

Dokumentasjon til entreprenør

I alle faser av et prosjekt, forsvinner noen typer avfall og andre tilkommer, samtidig skal alle fraksjoner håndteres i henhold til lovverket og myndighetskrav, utbyggers miljømål, samfunnets forventninger og med minimal miljøpåvirkning.

Behovet for kontroll og dokumentasjon er økende i bygg- og anleggsbransjen. Både på grunn av HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader. Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for bygg og anlegg?

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering i hele prosjektets levetid, hjelper dine ansatte til å nå fastsatte miljømål. Det oppnås best ved at vi kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen på avfall og gjenvinning.

Arbeid og utstyr iht HMS-standarder
Organisert kartlegging og oppstart
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Grunnleggende kurs innen avfall
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Planlagt oppfølgning
Kundeportal for enklere bestillinger
Korrekt merking
Suge- og spyletjenester ved behov

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Forutsigbarhet på prosjekt
Ønskes det forutsigbarhet er en løsning med forutsigbare priser m.m per prosjekt, en trygg løsning.

Dokumentasjon og rapportering
Spesiell dokumentasjon og rapportering kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Kundesertifisering
Kundesertifiseringen reThink kan gjøre prosjektet mer bærekraftig.

Rent og tørt bygg
Det kan tilrettelegges for soneinndelt renholdsgrad gjennom hele prosjektet.

Breeam Nor
Ønsker du å følge Breeam Nor i byggeprosessen, sørger vi for avfallsløsninger i henhold til dette.

Grønn mann
Utvidet opplæring, kursing og oppfølgning fra en samarbeidspartner i det daglige, leie av «grønn mann».

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Nasjonal merkeordning

Merking

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, her finner du mer informasjon om merking og kildesortering.

Sirkulære løsninger

Sirkulært

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Så mye som mulig skal gjenvinnes, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall.

Containere og utstyr

Utstyr

Ingen prosjekter er like, vi hjelper til med løsninger som inneholder containere og utstyr som passer for prosjektet.

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)