Bransjeløsning for institusjoner og helseforetak

Alt handler om å utnytte tid og ressurser på helseforetaket, samt opprettholde god hygiene. Ved en optimal avfallsløsning med riktig utstyr kan de ansatte konsentrere seg om pasienter og klienter i et lukt- og bakteriefritt inneklima. Ragn-Sells tar seg av avfallshåndteringen med mål om god hygiene gjennom riktig kildesortering.

Hygienisk for helseforetaket og godt for miljøet

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering på institusjoner og helseforetak hjelper medarbeiderne til å holde det ryddig, virus-, lukt- og bakteriefritt. Ragn-Sells har mange års erfaring med optimalisering av avfallsløsninger for institusjoner, sykehus, sykehjem og andre helseforetak som tilrettelegger for god hygiene. Vi skreddersyr løsninger for mottak av avfall, med effektive avfallsrom der det er mulig.

Vi ser en begynnelse der andre ser en slutt, vi streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Smitte- og risikoavfall blir forsvarlig og forskriftsmessig håndtert. Matavfall blir til biomasse, som igjen kan foredles til biogass. Plastfolie blir til ny plast, slik bidrar vi til et mer sirkulært samfunn.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen ved institusjoner og helseforetak.

Helseforetak har spesifikke behov hva gjelder hygiene

Helseforetak og institusjoner er ulike både med tanke på type, størrelse, utforming og beliggenhet. Noen har tilgang eget eller felles avfallsrom, andre benytter uterom eller andre arealer til oppbevaring av avfall. Det oppstår ofte avfall som lukter og kan spre smitte.

Behovet for god kontroll og dokumentasjon gjeldende avfallsmengder og sortering er stort. Både på grunn av smittefare, HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader.

Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for institusjoner og helseforetak?

Kartlegging av behov
Design av tilpasset avfallsløsning
VacuSan for lukt- og smittefarlig avfall
Grunnleggende kurs innen avfall
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Behandling av sensitive dokumenter
Kildesorteringsmøbler i ulike design
Tilpasset sorteringsguide og merking
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Planlagt oppfølgning
Kundeportal for enklere bestillinger

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Skreddersydde avfallsrom
Funksjonelle avfallsrom gjør det lettere å håndtere avfallet i hverdagen. Vi har mange forskjellige typer løsninger for å optimalisere logistikken rundt avfallet.

Guide for kildesortering
Institusjonen eller helseforetaket vil få en tilpasset guide for kildesortering, slik at alle forstår hvorfor sortering er viktig, og hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres.

VacuSan vakuum maskin for lukt- og smittefarlig avfall
VacuSan vakuum maskin for helsesektoren forbedrer lukt, hygiene og intern logistikk. Den reduserer også antall transporter og kostnad ved avfallshåndtering.

Grunnleggende kurs innen avfall og miljø
Kurset støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Dokumentasjon og rapportering
Bedriften vil lettere kunne nå sine miljømål med god dokumentasjon og rapportering. Skreddersydde rapporter kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Alt tilpasses
Vårt motto er knirkefri avfallshåndtering, vårt mål er fornøyde kunder som tar miljøet på alvor. Derfor tilpasser vi løsninger etter deres behov.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Nasjonal merkeordning

Merking

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, her finner du mer informasjon om merking og kildesortering.

Sirkulære løsninger

Sirkulært

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Så mye som mulig skal gjenvinnes, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall.

 VacuSan vakuum maskin

VacuSan

VacuSan vakuum maskin forbedrer lukt og hygiene ved behandling av avfall som bleier o.l i barnehager. Her finner du mer informasjon om maskinen.

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)