Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Electric and electronic waste (WEEE)

Her finner du informasjon om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
Bilde av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).
Avfallsgruppe

EE-avfall

Fraksjonsnummer

1599

Dokumenter for nedlastning
Ja takk elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall) Ja
  • Elektriske og elektroniske produkter
  • Kabler og ledninger
Nei takk elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall) Nei
  • Alle typer batterier (må tas ut av produktene)
  • Alle andre typer avfall

Videre behandling av elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall)

Delene miljøsaneres og gjenvinnes som råvarer i nye produkter, enkelte komponenter kan også gjenbrukes i nye produkter. Farlig avfall sluttbehandles.

Fraksjonsnummer 1599
Avfallstype Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)