Amalgam

Amalgam

Her finner du informasjon om avfallstypen amalgam. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Amalgam
Amalgam
Bilde av amalgam.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7085

Dokumenter for nedlastning
Ja takk amalgam Ja
  • Amalgamavfall fra tannbehandling
Nei takk amalgam Nei
  • Andre typer farlig avfall

Videre behandling av amalgam

Amalgam kan i utgangspunktet gjenvinnes, men det tillates ikke i henhold til norsk regelverk. Amalgam transporteres derfor til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Fraksjonsnummer 7085
Avfallstype Amalgam
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 180110
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig