Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Asbest

Asbestos

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av asbest. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Asbest
Bilde av asbest.

7250

Last ned fraksjonsmerke for Asbest
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,97 kb

Ja takk asbest

  • Asbest

Nei takk asbest

  • Andre avfallstyper

Behandling av asbest

Asbest pakkes i to lag byggplast for transport, og bringes emballert til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi.

Verneutstyr

Ved håndtering av asbest skal det brukes tettsluttende verneklær med hette, og godkjent åndedrettsvern. Verneklær skal være laget av støvavstøtende materiale uten lommer og liknende. Det er viktig med tilstrekkelig klassifisering på beskyttelsesdressen.

Annet

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, og ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner. Asbest kan være kreftfremkallende. Avfall som inneholder asbest fra elektrolyse er transportklassifisert.

Avfallsstoffnummer 7250
Avfallstype Asbest
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170601 (isolasjonsmaterialer) eller 170605 (byggematerialer)
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig