Asbest

Asbestos

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av asbest. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Asbest
Asbest
Bilde av asbest.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7250

Dokumenter for nedlastning
Ja takk asbest Ja
  • Asbest
Nei takk asbest Nei
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av asbest

Asbest pakkes i to lag byggplast for transport, og bringes emballert til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi.

Verneutstyr

Ved håndtering av asbest skal det brukes tettsluttende verneklær med hette, og godkjent åndedrettsvern. Verneklær skal være laget av støvavstøtende materiale uten lommer og liknende. Det er viktig med tilstrekkelig klassifisering på beskyttelsesdressen.

Annet

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, og ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner. Asbest kan være kreftfremkallende. Avfall som inneholder asbest fra elektrolyse er transportklassifisert.

Fraksjonsnummer 7250
Avfallstype Asbest
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170601 (isolasjonsmaterialer) eller 170605 (byggematerialer)
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2212