Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Avfall med Ftalater

Waste with phthalates

Her finner du informasjon om avfall med Ftalater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Avfall med Ftalater
Bilde av avfall med Ftalater.

7156

Last ned fraksjonsmerke for Avfall med Ftalater
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,35 kb

Ja takk avfall med ftalater

  • Rutelim, fugemasser og vinylbelegg (gulvbelegg) som inneholder Ftalater

Nei takk avfall med ftalater

  • Andre typer bygningsmaterialer
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av avfall med ftalater

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7156
Avfallstype Avfall med Ftalater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170903
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig