Avfall med Ftalater

Waste with phthalates

Her finner du informasjon om avfall med Ftalater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Avfall med Ftalater
Avfall med Ftalater
Bilde av avfall med Ftalater.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7156

Dokumenter for nedlastning
Ja takk avfall med ftalater Ja
  • Rutelim, fugemasser og vinylbelegg (gulvbelegg) som inneholder Ftalater
Nei takk avfall med ftalater Nei
  • Andre typer bygningsmaterialer
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av avfall med ftalater

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7156
Avfallstype Avfall med Ftalater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170903
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig