Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Basisk organisk avfall

Organic waste, basic

Her finner du generell informasjon om sortering av basisk organisk avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Basisk organisk avfall
Bilde av basisk organisk avfall.

7135

Last ned fraksjonsmerke for Basisk organisk avfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,39 kb

Ja takk basisk organisk avfall

  • Organiske baser

Nei takk basisk organisk avfall

  • Organiske syrer
  • Andre organiske komponenter
  • Uorganiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Rengjøringsmidler
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av basisk organisk avfall

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Aminer og polyaminer (etsende, flytende) 160508 2735
Kjemikalier, basisk avfall, organisk (for eksempel basisk organisk avfall fra offshore) 160508 3263
Kjemikalier, basisk avfall, organisk (for eksempel blanding av basisk organisk avfall fra offshore) 160508 3267
Laboratoriekjemikalier organiske. flytende, etsende basiske 160508 3267
Organisk avfall (fast) 070710/
150202
3263
Organisk avfall (flytende) 070701 3267

Generell informasjon basisk organisk avfall

Avfallsstoffnummer 7135
Avfallstype Basisk organisk avfall
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160508, 070710, 150202, 070701
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2735, 3263, 3267