Basisk organisk avfall

Organic waste, basic

Her finner du generell informasjon om sortering av basisk organisk avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Basisk organisk avfall
Basisk organisk avfall
Bilde av basisk organisk avfall.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7135

Dokumenter for nedlastning
Ja takk basisk organisk avfall Ja
  • Organiske baser
Nei takk basisk organisk avfall Nei
  • Organiske syrer
  • Andre organiske komponenter
  • Uorganiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Rengjøringsmidler
  • Alle andre avfallstyper

Videre behandling av basisk organisk avfall

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Aminer og polyaminer (etsende, flytende) 160508 2735
Kjemikalier, basisk avfall, organisk (for eksempel basisk organisk avfall fra offshore) 160508 3263
Kjemikalier, basisk avfall, organisk (for eksempel blanding av basisk organisk avfall fra offshore) 160508 3267
Laboratoriekjemikalier organiske, flytende, etsende basiske 160508 3267
Organisk avfall (fast) 070710/
150202
3263
Organisk avfall (flytende) 070701 3267

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7135
Avfallstype Basisk organisk avfall
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160508, 070710, 150202, 070701
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2735, 3263, 3267