Bekjempningsmidler med kvikksølv

Pesticides with mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av bekjempningsmidler med kvikksølv. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Bekjempningsmidler med kvikksølv
Bekjempningsmidler med kvikksølv
Bilde av bekjempningsmidler med kvikksølv.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7112

Dokumenter for nedlastning
Ja takk bekjempningsmidler med kvikksølv Ja
  • Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer
  • Flytende og fast
Nei takk bekjempningsmidler med kvikksølv Nei
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av bekjempningsmidler med kvikksølv

Bekjempningsmidler med kvikksølv destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, fast (inkludert fra gartnerier) 020108 2777
Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, flytende (inkludert fra gartnerier) 020108 3012

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7112
Avfallstype Bekjempningsmidler med kvikksølv
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 020108
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2777 (fast) eller 3012 (flytende)