Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Bekjempningsmidler med kvikksølv

Pesticides with mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av bekjempningsmidler med kvikksølv. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Bekjempningsmidler med kvikksølv
Bilde av bekjempningsmidler med kvikksølv.

7112

Last ned fraksjonsmerke for Bekjempningsmidler med kvikksølv
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,12 kb

Ja takk bekjempningsmidler med kvikksølv

  • Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer
  • Flytende og fast

Nei takk bekjempningsmidler med kvikksølv

  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av bekjempningsmidler med kvikksølv

Bekjempningsmidler med kvikksølv destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, fast (inkludert fra gartnerier) 020108 2777
Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, flytende (inkludert fra gartnerier) 020108 3012

Generell informasjon bekjempningsmidler med kvikksølv

Avfallsstoffnummer 7112
Avfallstype Bekjempningsmidler med kvikksølv
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 020108
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2777 (fast) eller 3012 (flytende)