Bekjempningsmidler uten kvikksølv

Pesticides without mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av bekjempningsmidler uten kvikksølv. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Bilde av bekjempningsmidler uten kvikksølv.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7111

Dokumenter for nedlastning
Ja takk bekjempningsmidler uten kvikksølv Ja
  • Plantevernmidler uten kvikksølv fast og flytende
  • Soppmidler
  • Ugressmidler
  • Insektsmidler
  • Rotte - og musegift
  • Andre midler til bekjempelse av skadedyr uten kvikksølv
Nei takk bekjempningsmidler uten kvikksølv Nei
  • Plantevernmidler med kvikksølv
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av bekjempningsmidler uten kvikksølv

Bekjempningsmidler uten kvikksølv destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Plantevernmidler, soppmidler, ugressmidler, insektsmidler, rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av skadedyr, fast 020108 2588
Plantevernmidler, soppmidler, ugressmidler, insektsmidler, rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av skadedyr, flytende 020108 2902

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7111
Avfallstype Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 020108
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2588 (fast) eller 2902 (flytende)