Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Bekjempningsmidler uten kvikksølv

Pesticides without mercury

Her finner du generell informasjon om sortering av bekjempningsmidler uten kvikksølv. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Bilde av bekjempningsmidler uten kvikksølv.

7111

Last ned fraksjonsmerke for Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,08 kb

Ja takk bekjempningsmidler uten kvikksølv

  • Plantevernmidler uten kvikksølv fast og flytende
  • Soppmidler
  • Ugressmidler
  • Insektsmidler
  • Rotte - og musegift
  • Andre midler til bekjempelse av skadedyr uten kvikksølv

Nei takk bekjempningsmidler uten kvikksølv

  • Plantevernmidler med kvikksølv
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av bekjempningsmidler uten kvikksølv

Bekjempningsmidler uten kvikksølv destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Plantevernmidler, soppmidler, ugressmidler, insektsmidler, rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av skadedyr, fast 020108 2588
Plantevernmidler, soppmidler, ugressmidler, insektsmidler, rotte- og musegift og andre midler til bekjempelse av skadedyr, flytende 020108 2902

Generell informasjon bekjempningsmidler uten kvikksølv

Avfallsstoffnummer 7111
Avfallstype Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 020108
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2588 (fast) eller 2902 (flytende)