Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blåsesand

Sandblasting waste

Her finner du informasjon om avfallstypen blåsesand. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blåsesand
Bilde av blåsesand.

7096

Last ned fraksjonsmerke for Blåsesand
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,52 kb

Ja takk blåsesand

  • Sand fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

Nei takk blåsesand

  • Andre typer avfall

Videre behandling av blåsesand

Blåsesand kan ikke gjenvinnes. Massene håndteres og transporteres i tråd med gjeldene regelverk og bringes til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi.

Annet

Katalysatorer som inneholder miljøfarlige forbindelser av tungmetaller (bly) er transportklassifisert.

Avfallsstoffnummer 7096
Avfallstype Blåsesand
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 120116
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig