Blåsesand

Sandblasting waste

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av blåsesand. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Blåsesand
Blåsesand
Bilde av blåsesand.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7096

Dokumenter for nedlastning
Ja takk blåsesand Ja
  • Sand fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer
Nei takk blåsesand Nei
  • Andre typer avfall

Videre behandling av blåsesand

Blåsesand kan ikke gjenvinnes. Massene håndteres og transporteres i tråd med gjeldene regelverk og bringes til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi.

Fraksjonsnummer 7096
Avfallstype Blåsesand
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 120116
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig