Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blåsesand

Sandblasting waste

Her finner du informasjon om avfallstypen blåsesand. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blåsesand
Bilde av blåsesand.

7096

Last ned fraksjonsmerke for Blåsesand
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,52 kb

Ja takk blåsesand

  • Sand fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

Nei takk blåsesand

  • Andre typer avfall

Gjenvinning av blåsesand

Blåsesand kan ikke gjenvinnes. Massene håndteres og transporteres i tråd med gjeldene regelverk og bringes til forsvarlig sluttbehandling ved godkjent deponi.

Avfallsstoffnummer 7096
Avfallstype Blåsesand
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 120116
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig