Blyakkumulatorer, bilbatterier

Car batteries (lead)

Her finner du generell informasjon om sortering av blyakkumulatorer, bilbatterier. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blyakkumulatorer, bilbatterier
Blyakkumulatorer, bilbatterier
Bilde av blyakkumulatorer, bilbatterier.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7092

Dokumenter for nedlastning
Ja takk blyakkumulatorer, bilbatterier Ja
  • Lekkasjefrie blybatterier (bilbatterier)
Nei takk blyakkumulatorer, bilbatterier Nei
  • Blybatterier med skader eller lekkasjer
  • Litiumbatterier
  • Andre typer batterier

Videre behandling av blyakkumulatorer, bilbatterier

Blybatterier fraktes til godkjent behandlingsanlegg hvor de kvernes opp. Deretter skilles bly, syre og plast ut for materialgjenvinning.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Blybatterier (våte) lekkasjefrie 160601 2800
Blybatterier (våte, fylt med syre) hvor lekkasje ikke kan utelukkes (Pb) 160601 2794

Generell informasjon

Annet

Innsamling og gjenvinning av blybatterier i Norge er underlagt produsentansvarslovgivningen, og organiseres av returselskapene for batterier.

Fraksjonsnummer 7092
Avfallstype Blyakkumulatorer, bilbatterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160601
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2800