Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blyakkumulatorer, bilbatterier

Car batteries (lead)

Her finner du informasjon om avfallstypen blyakkumulatorer, bilbatterier. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blyakkumulatorer, bilbatterier
Bilde av blyakkumulatorer, bilbatterier.

7092

Last ned fraksjonsmerke for Blyakkumulatorer, bilbatterier
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,72 kb

Ja takk blyakkumulatorer, bilbatterier

  • Lekkasjefrie blybatterier (bilbatterier)

Nei takk blyakkumulatorer, bilbatterier

  • Blybatterier med skader eller lekkasjer
  • Litiumbatterier
  • Andre typer batterier

Videre behandling av blyakkumulatorer, bilbatterier

Blybatterier fraktes til godkjent behandlingsanlegg hvor de kvernes opp. Deretter skilles bly, syre og plast ut for materialgjenvinning.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Type EAL UN
Blybatterier (våte) lekkasjefrie 160601 2800
Blybatterier (våte, fylt med syre) hvor lekkasje ikke kan utelukkes (Pb) 160601 2794

Generell informasjon blyakkumulatorer, bilbatterier

Annet

Innsamling og gjenvinning av blybatterier i Norge er underlagt produsentansvarslovgivningen, og organiseres av returselskapene for batterier.

Avfallsstoffnummer 7092
Avfallstype Blyakkumulatorer, bilbatterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160601
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 2800