Brannslukningsapparater

Fire extinguishers

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av gasser i trykkbeholdere, brannslukningsapparater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Brannslukningsapparater
Brannslukningsapparater
Bilde av brannslukningsapparat.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7261

Dokumenter for nedlastning
Ja takk brannslukningsapparater Ja
  • Brannslukningsapparater med komprimert eller flytende gass
Nei takk brannslukningsapparater Nei
  • Propan/butan
  • Oksygen
  • Nitrogen
  • Acetylen
  • Helium
  • Luft
  • Spesialgasser

Videre behandling av brannslukningsapparater

Brannslukningsapparater tømmes for innhold av brannpulver. Brannpulveret fraktes til godkjente deponi for forsvarlig sluttforvaring. Beholdere av metall materialgjenvinnes eller gjenbrukes.

Annet

Dersom du er i besittelse av oksygen, nitrogen, acetylen, helium, luft eller spesialgasser ta kontakt med vår avdeling for farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7261
Avfallstype Brannslukningsapparater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160504
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1044