Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Brukte bensin- og dieselfiltre

Used gasoline and diesel filters

Her finner du informasjon om avfallstypen brukte bensin- og dieselfiltre. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Brukte bensin- og dieselfiltre
Bilde av brukte bensin- og dieselfiltre.

7022

Last ned fraksjonsmerke for Brukte bensin- og dieselfiltre
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,86 kb

Ja takk brukte bensin- og dieselfiltre

  • Brukte dieselfiltre
  • Brukte bensinfiltre

Nei takk brukte bensin- og dieselfiltre

  • Innsatsfiltre (oljefiltre av papp)
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av brukte bensin- og dieselfiltre

Bensinfilter og dieselfilter destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7022
Avfallstype Brukte bensin- og dieselfiltre
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3175