Brukte bensin- og dieselfiltre

Used gasoline and diesel filters

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av brukte bensin- og dieselfiltre. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Brukte bensin- og dieselfiltre
Brukte bensin- og dieselfiltre
Bilde av brukte bensin- og dieselfiltre.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7022

Dokumenter for nedlastning
Ja takk brukte bensin- og dieselfiltre Ja
  • Brukte dieselfiltre
  • Brukte bensinfiltre
Nei takk brukte bensin- og dieselfiltre Nei
  • Innsatsfiltre (oljefiltre av papp)
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av brukte bensin- og dieselfiltre

Bensinfilter og dieselfilter destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7022
Avfallstype Brukte bensin- og dieselfiltre
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 3175