Bunnaske og slagg

Bottom ash

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av bunnaske og slagg. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Bunnaske og slagg
Bunnaske og slagg
Bilde av bunnaske og slagg.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7096

Dokumenter for nedlastning
Ja takk bunnaske og slagg Ja
  • Bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer
Nei takk bunnaske og slagg Nei
  • Andre typer avfall

Videre behandling av bunnaske og slagg

Bunnaske og slagg sorteres for innhold av jern og metaller. Disse materialene gjenvinnes. Bunnasken inneholder lavere konsentrasjon av tungmetaller og miljøgifter, og legges på godkjent deponi.

Fraksjonsnummer 7096
Avfallstype Bunnaske og slagg
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190111
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig