Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Bunnaske og slagg

Bottom ash

Her finner du informasjon om avfallstypen bunnaske og slagg. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Bunnaske og slagg
Bilde av bunnaske og slagg.

7096

Last ned fraksjonsmerke for Bunnaske og slagg
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,03 kb

Ja takk bunnaske og slagg

  • Bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer

Nei takk bunnaske og slagg

  • Andre typer avfall

Videre behandling av bunnaske og slagg

Bunnaske og slagg sorteres for innhold av jern og metaller. Disse materialene gjenvinnes. Bunnasken inneholder lavere konsentrasjon av tungmetaller og miljøgifter, og legges på godkjent deponi.

Avfallsstoffnummer 7096
Avfallstype Bunnaske og slagg
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 190111
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig